Intézményi egészségügyi felelősök feladatainak meghatározása

INTÉZMÉNYI EGÉSZSÉGÜGYI FELELŐSÖK FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA

 

Ügyfelekkel kapcsolatos feladatok:

 1. Az átmeneti és lakóotthonban élők egészségi állapotának folyamatos monitorozása.
 2. Egyénre szabott egészségfejlesztési terv készítése az adott intézményben élő valamennyi ügyfél számára, megjelölve a kiinduló állapotot, a célt és a cél eléréséhez szükséges feltételeket. Az egészségfejlesztési tervnek az ügyféllel közösen, annak beleegyezésével kell elkészülnie, és az abban foglaltak megvalósulását is közösen kell értékelni.
 3. Éves terv szerint[1] a szükséges és ütemezett orvosi-szűrővizsgálatok elvégeztetése, ha szükséges az ügyfél elkísérése az egészségügyi szolgáltatóhoz.
 4. Minden orvosi vizsgálat, és egészségügyi beavatkozás előtt személyre szabott tájékoztatás, felvilágosítás az ügyfélre váró eseményekről.
 5. Intézkedés annak érdekében, hogy az életkorhoz, nemhez kötött, és a daganatos megbetegedések megelőzését szolgáló szűrővizsgálatokra mindenki időben, és megfelelően felkészítve eljuthasson.
 6.  Az általános egészségi állapot folyamatos kontrollálását szolgáló alap szűrővizsgálatok elvégzése és dokumentálása. (testtömeg mérés, vérnyomásmérés, vércukor szint meghatározás). A mérési eredményeket minden esetben egyénre szabott módon meg kell beszélni az érintett ügyféllel.
 7. Az invazív diagnosztikákhoz, valamint a különféle terápiás jellegű invazív orvosi beavatkozásokhoz a gondnokok részére készített belegyező nyilatkozatok aláíratása, és azok megőrzése.
 8. Betegség, vagy rosszullét esetén a szükséges intézkedések megtétele:
 • Házi betegápolás pl. lázcsillapítás, teakészítés, folyadékpótlás, a házi alapgyógyszer készletből a szükséges    gyógyszerek   beadása, ápolás stb.
 • Orvosi ügyelet kihívása
 • Mentők hívása[2]
 1. Egészségfejlesztés, egészségnevelés: - az ügyfelek egészséges életmódra szoktatása; pl. táplálkozási tanácsok, káros szenvedélyekről való leszoktatás kezdeményezése, fizikai aktivitás növelését célzó sportok és játékos sport tevékenységek ösztönzése.
 2. Gyógyszerelés: Személyre szabottan a „Gyógyszerelési protokoll” előírásainak megfelelően, de mindenképpen az önállósodási törekvések támogatása ezen a téren is.
 3. A személyi higiénia, valamint a lakókörnyezet tisztán és rendben tartásának nyomon követése.
 4. Higiénés szabályok betartatása az ügyfelekkel és a segítőkkel-gondozókkal, valamint higiénés tanácsok azok számára, akik tájékozatlanok a különféle fertőzésveszélyekkel kapcsolatban.
 5. Öltözködési tanácsok; az időjárásnak és az évszakoknak megfelelő ruházat kiválasztásához szükség esetén segítségnyújtás.
 6. Elsősegélynyújtás, vérző sebek ellátása (sebfertőtlenítés, sebkötözés), ha szükséges sürgősségi ellátásra kísérés.
 7. Influenza elleni védőoltások szervezése.
 8. Az Alapítvány egészségügyi auditora által szervezett különféle szűrővizsgálatokon[3] való részvétel biztosítása, helyi szervezéssel.
 9. Minden olyan eseményt, amely az ügyfelek egészségi állapotának jelentős változásával, romlásával jár, vagy a lakóotthonban járványos méretű megbetegedések halmozódását észleli, esetleg rovarok elszaporodása (poloska, tetű, csótány) mutatkozik, azt köteles az Alapítvány egészségügyi auditora is felé jelezni.

 

Egészségügyi dokumentáció kezelése, vezetése:

 1. Ügyfelek egészségügyi dokumentációját tartalmazó dossziék kezelése, naprakészen tartása.
 2. A különféle orvosi és laboratóriumi vizsgálatok eredményeit tartalmazó dokumentumok gyűjtése, naprakész tárolása.
 3. Elektronikus nyilvántartások vezetése. Ide sorolhatóak a Kliens index, a Szolgáltatási napló és a Szolgáltatási Napló 2. munkalapján található u.n. Éves orvosi vizsgálatok nyilvántartó lapja.
 4. Intézményi beszámoló készítése[4] és elektronikus továbbítása az Alapítvány elnöke, és az egészségügyi auditor felé, minden hónap 10. napjáig bezárólag.
 5. Gyógyszer nyilvántartás vezetése.
 6. Továbbá minden olyan adminisztratív feladat elvégzése, amelyek ad hoc adódnak, és amelyekkel az intézmény vezetője, az Alapítvány elnöke, vagy a szakmai vezető megbízza.

 

Egyéb feladatok:

 1. Egészségügyi felelősi beosztásával járó feladatai teljesítése során, szakmai ellenőrzést végez az ápolási, gondozási, segítői tevékenységet ellátó dolgozók körében, illetve szakmai iránymutatással segíti munkájukat.
 2. Közreműködik a továbbképzési feladatok lebonyolításában.
 3. Segíti az intézményi munkaterv és beszámolók elkészítését az egészségügyi szakmai feladatok megvalósításával és az elvégzett feladatok értékelésével kapcsolatban.
 4. Részt vesz a gondozók 24 órás felügyeletének megszervezésében, és ellenőrzi azt.
 5. Javaslatot tesz a dolgozók jutalmazására, felelősségre vonására.
 6. Munkája során kapcsolatot tart az ügyfelek gondnokaival, szüleivel, hozzátartozóival.
 7. Támogatja a közösségi, kulturális tevékenységek szervezését, lebonyolítását.

 

Budapest, 2015. július 30.

 

                                                                                                                      Vámos Magdolna

                                                                                                                    egészségügyi auditor

 [1] Kliens index és Szolgáltatási napló 2. munkalap

[2] Csak indokolt esetben, de akkor igen nyomatékosan megindokolva, mert egyébként a mentő nem jön ki, vagy ha igen, nem biztos, hogy a kórházba beszállítja a beteget

[3] Látás, hallás, ortopédiai vizsgálatok, csontsűrűség mérés, koleszterin szint meghatározás stb.

[4] A beszámoló elkészítéséhez rendelkezésre áll a különféle szempontokat tartalmazó kérdőív