MOTE Projekt

M.O.TE – ‘Az én véleményem az én szavazatom’ Grundtvig Többoldalú Projekt, az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Élethosszig Tartó Tanulás Program által finanszírozva.

 

A projekt célja, hogy segítséget nyújtson értelmi fogyatékosoknak politikai jogaik gyakorlásához és ahhoz, hogy aktív, a közügyekben résztvevő állampolgárrá váljanak.

 
Aktualitás
 
Az európai állampolgárok 0,1%-a értelmi fogyatékos. Mivel ezen csoport várható élettartama az utóbbi időben jelentős és folyamatos növekedést mutat, az állampolgári jogaikkal kapcsolatos kérdések is egyre aktuálisabbá váltak.

Az értelmi fogyatékos személyek legnagyobb része nem szavaz a választásokon, ily módon nem gyakorolja állampolgári jogait. Van néhány pozitív példa arra, hogy a család vagy a szociális segítők támogatásával értelmi fogyatékosok közügyekkel foglalkozzanak és később a politikában érdekeltté, illetve szavazóvá váljanak.

Annak ellenére, hogy az önállóság, autonómia egyre szélesebb körben elismert fogalmak a fogyatékosokkal kapcsolatban, mégsem történik előrelépés a politikai jogok érvényesítése, különösképpen a szavazás terén. Feltehető, hogy ezek a következők hiányából adódnak:

 1. Értelmi fogyatékosok megfelelő politikai ismeretei és érdeklődése;
 2. Családtagok és gondozók ezzel kapcsolatos attitűdje;
 3. Törvényhozás, hatóságok részéről hatékony intézkedések

Általános célkitűzések:

 • Értelmi fogyatékosok politikai ismereteinek bővítése
 • Értelmi fogyatékosok bíztatása arra, hogy formáljanak megalapozott véleményt, akár politikai kérdésekről is, és szavazatukkal adjanak ennek hangot a helyi, nemzeti, illetve Európa Parlamenti választások alkalmával, valamint a Népszavazások során csakúgy, mint bármelyik európai állampolgár.
 • Felhívni a döntéshozók figyelmét annak fontosságára, hogy az értelmi fogyatékosok politikai jogokkal rendelkezzenek, azokat gyakorolhassák.
Gyakorlati céljaink:
 • Annak felmérése, hogy a projektben résztvevő 6 országban az értelmi fogyatékosok politikai jogaik gyakorlásában milyen lehetőségekkel rendelkeznek. Megvizsgáljuk továbbá, és próbálunk pozitív példákat találni arra, hogy az egyes országokban miként hívják fel az értelmi fogyatékosok figyelmét állampolgárságuk fontosságára.
 • Értelmi fogyatékosok és szakemberek együtt dolgoznak ki egy 2 részből álló, összesen 10 fejezetet tartalmazó oktatási programot értelmileg akadályozottak számára.
 • Kialakítunk egy európai kontroll csoportot, melynek értelmi fogyatékos tagjai a projekt során 3 alkalommal találkoznak és aktívan közreműködnek a projekt termékeinek kidolgozásában és tesztelésében.
 • Figyelemfelkeltő kampány lebonyolítása a szakemberek, döntéshozók, politikai pártok, értelmi fogyatékosokkal foglalkozó szervezetek, dolgozók és maguk az érintettek körében.
 • Az eredmények minél szélesebb körű terjesztése értelmi fogyatékosok körében egy, az EDSA (Európai Down Szindróma Egyesület) és a résztvevő partnerek támogatásával létrejövő Európai Központ felállításával, mely elsősorban értelmi fogyatékosok politikai jogainak gyakorlásával foglalkozna.

Lásd még: http://myopinionmyvote.eu/rolunk/a-projekt/