Kaucsicsné Zsóri Katalin, Zágrábi Gondozóház vezetője

2013. január 08-óta dolgozom a DOWN Alapítványnál. Kezdetben, mint a központi iroda irodavezetője, majd 2013.06.18-óta mint az Alapítvány II. sz. Gondozóházának intézményvezetője. Hatásköröm és feladatköröm meghatározása során elsődleges szempont volt, hogy tevékenységem teljes egészében az Alapítvány céljainak elérését szolgálja.

Intézményvezetőként az egyik legfontosabb feladatom változtatások kezdeményezése a vezetésem alatt álló intézményben, valamint minőségi szolgáltatások nyújtása és a szakmai elvárásoknak való megfelelés. A változások mind menedzseri mind szakmai területen elengedhetetlenek voltak. Céljaim között szerepelnek az egészségügyi, a gyógypedagógia, szociális és foglalkoztatási szolgáltatásaink minél magasabb szintű nyújtása.

Ugyanakkor a szervezet külső környezetéhez - kapcsolatok iskolákkal, önkormányzattal, civil szervezetekkel - való együttműködés elősegítését is fontos feladatomnak tartom.

Kapcsolódó oldalak: