Menedzsment

Az Alapítvány irányítása a "Vezetőség" kezében van. A Vezetőséget a kuratóriumi elnök, az intézményvezetők és a szakmai vezetők alkotják.

A Vezetőség tagjai folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, a döntéseket közösen hozzák meg és havonta legalább egyszer üléseznek.
A Vezetőség gondoskodik arról, hogy az Alapítvány minden egyes intézménye és projektje egységes elvek alapján, összehangoltan, egyazon szabályzat-rendszert alkalmazva működjön.

Éves tervezés, havi értékelés és korrekció alapján teljesülnek a szakmai és gazdasági tervek.  
A szakmai fejlesztésekre, a beruházásokra, a humán erőforrással való gazdálkodásra vonatkozó döntések és tervek kizárólag konszenzus alapján születnek meg.
2015-ben a Vezetőséget 6 intézményvezető, 2 szakmai vezető és az elnök alkotja.