Korai fejlesztés

A korai fejlesztés az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

  1. Gyógypedagógiai felmérés és szakértői vélemény készítése: a mozgás és a kognitív képességek, a gyermek fejlettségi szintjének részletes felmérése.
  2. Egyéni fejlesztési terv készítése a gyógypedagógiai megfigyelések és szakértői vélemény alapján.
  3. Egyéni és kiscsoportos gyógypedagógiai fejlesztés: ezekről részletsebben is írunk a felsorolást követően.
  4. Fejlődésneurológiai szakrendelésen a Down Ambulancián fejlődésneurológus méri fel a gyermek állapotát és előírja a mozgásfejlesztéshez szükséges gyakorlatokat. A gyakorlatok egyénre szabása, a szülők betanítása és a rendszeres neurohabilitációs foglalkozás és az ahhoz kapcsolódó gyakorlás  a Korai Fejlesztőbe folyik, csecsemőkortól a járás kialakulásáig.
  5. Komplex mozgásfejlesztő foglalkozások: ismert mozgásfejlesztő eljárások egyénre alakított kombinációja, gyógytornász, szomatopedagógus, DSGM terápiához, IRIS terápiához értő szakemberekkel.
  6. Csoportos fejlesztés: a szocializáció, az óvodai és iskolai oktatás előkészítése szempontjából különösen fontos foglalkozási forma: itt a gyerekek együtt végzik a feladatokat.
  7. Ismételt állapotfelmérés és gyógy-pedagógiai jellemzés az előző felmérés óta megtett útról.

 

Az egyéni fejlesztést a gyerek képességei, saját fejlődési üteme határozzák meg. Ezen alapul a foglalkozások tartalma is, amit a korai fejlesztők alkalomról—alkalomra tudatosan összeállítanak. Játékos formában történik a nagy- és finommozgások, a kommunikáció, illetve az értelmi képességek fejlesztése. Az együttlétek a szülő jelenlétében, szülői együttműködésben zajlanak.Az eredményeket és a tennivalókat a fejlesztő megbeszéli a szülővel, részletesen elmagyarázza és tanácsot ad otthoni foglalkozás, otthoni fejlesztés esetére.
 
A csoportos fejlesztő foglalkozások gerincét a közös játék az éneklés és a mozgás adja. A szülő aktív résztvevője az alkalmaknak. A játékok ebben a korai életszakaszban az anya-gyerek páros viszonyára épülnek, segítve ezzel az elfogadást, erősítve a kapcsolatukat. A szülők ötleteket kapnak az otthonijátékhoz, beszélgethetnek más szülőkkel, tapasztalatokat cserélhetnek.
 
A szenzomotoros fejlesztés a látás, hallás, tapintás és egyensúlyérzékelés integrált fejlesztése,  célja az idegrendszer érési folyamatainak beindítása, a kéreg alatti szabályzás javítása. A szükséges időközönként betanított feladatokat a
szülők otthoni gyakorlat  formájában végzik a gyermekkel.
 
Mikrocsoportos mozgásfejlesztés fő célja a tartási rendellenességek és az alsó végtagok rendellenességeinek megelőzése, valamint az egyensúly és mozgáskoordináció fejlesztése.
 
Otthoni fejlesztéshez szülők által kedvelt gyakorlatokat adunk meg fejlesztendő területenként a könnyebb gyakorlatoktól (kisebbeknek) a nehezebbek (nagyobbaknak) haladva itt.

Az intézmény 2003. szeptemberében kezdte működését Kiss Tiborné vezetésével, Ilka utca 26. sz. alatt. Azért hoztuk létre ezt az oktató-fejlesztő szolgáltatást, hogy családok és a kisgyermekek komplex korai habilitációját minél teljesebbé tegyük. A kisgyermekek korai gyógypedagógiai és pszichológiai fejlesztésén kívül neurohabilitáció, gyógypedagógiai tanácsadás és sorstársi segítő szolgálat is tartozik a szolgáltatásokhoz és szorosan kapcsolódik a Down Ambulancia egészségprogramjához, a megelőző és gyógyító orvosi tevékenységhez.
A Korai Fejlesztő Központ saját weblapja:
https://downkorai.hu/
Filmek a Korai Fejlesztőről:
https://www.youtube.com/watch?v=DXmyfvqTEEg
https://www.youtube.com/watch?v=SzPwfqEtt_0
Szervezeti és működési szabályzat
Pedagógiai Program
Házirend
A kisgyermekek korai gyógypedagógiai és pszichológiai fejlesztésén kívül neurohabilitáció, gyógypedagógiai tanácsadás és sorstársi segítő szolgálat is tartozik a szolgáltatásokhoz és szorosan kapcsolódik a Down Ambulancia egészségprogramjához, a megelőző és gyógyító orvosi tevékenységhez.
Kapcsolódó kiadványok:
Heinz Bach, Barbara Franke, Hannelore Sachers és Brigitte Schoppmann: Értelmi fogyatékos és fejlődésében visszamaradt csecsemő és kisgyermek korai fejlesztése - Gyakorlatok szülők számára (Fordította: Mérei Vera és Kalmár Terézia, az előszót írta és a kiadványt szerkesztette: Dr. Gruiz Katalin), Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin-Charlotten­burg, 1974 alapján kiadta a Down Alapítvány, Budapest, 1998, 2000, 2007 BACH2007.pdf
Kissné Haffner Éva és Alkonyi Mária: Ők és mi - Down-szindrómás csecsemők és kisgyermekek korai fejlesztése Magenta Bt. Kiadásában, Budapest, 1998 Ők és mi
Gruiz Katalin: Down baba született Down Alapítvány Kiadó, 2014 Down-baba született borító.png
Gruiz Katalin: Van segítség! Down Alapítvány Kiadó, 2014