Fejlesztő (Szociális) foglalkoztatás

Intézményen belüli foglalkoztatás a Down Alapítványban

A Down Alapítvány komplex szolgáltatás-rendszerének egyik fő célkitűzése a felnőtt értelmi sérült emberek segített önálló életének szolgálata, szakmai támogatása. A segített önálló életre felkészítés már az iskolában elkezdődik, és életfogytig folytatódik. Az önálló élet feltételei a sérült részéről az önellátás és bizonyos fokú önállóság megtanulása és gyakorlása, az önálló döntések meghozatalához szükséges gyakorlat megszerzése, szakmatanulás és jövőkép kialakítása. A Down Alapítvány szakmai segítséget nyújt a támogatott döntéshozatalhoz, az egyénre szabott jövő megtervezéséhez, a sérült ember személyiségének kifejlesztéséhez, segített önálló életének kialakításához. Ennek érdekében felméri az egyéni képességeket és személyre szabott oktatást és fejlesztést folytat, lakóotthonokat, önálló lakásokat, napközi otthonokat és szabadidős programokat biztosít a sérültek számára.

A segített önálló élet legfontosabb eleme a munka és a munkával megszerezett jövedelem, amelyből az önálló élet finanszírozható. A jövedelemszerző munkához szakmai ismeretekre van szükség, a szakmatanulás a későbbi munkavégzés alapja. A megtanult szakma vagy betanított munka akkor válhat kenyérkereső, jövedelemszerző tevékenységgé, ha van munkahely, van munka és van eladható termék vagy szolgáltatás. Mindezt szakmailag és anyagilag menedzselni kell, ezt vállalta a Down Alapítvány, amikor 2006. folyamán állami támogatással elindította működő intézményein belül a kliensek foglalkoztatását. Az értelmi sérültek munkaképességétől függően kétféle foglalkoztatási forma valósul meg, munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás. A foglalkoztatások a DOWN Alapítvány Szalóki utcai Napközi Otthonában (1116 Budapest, Szalóki u. 53.) 2006. novemberétől, a Zágrábi utcai Napközi Otthonban (1107 Budapest, Zágrábi u. 13.) 2007. szeptemberétől folynak.

Az intézményeinkbe bekerülő klienst felméri a fejlesztő gyógypedagógus és munkapszichológus, véleményük alapján egyéni gondozási, fejlesztési, munkára felkészítési tervek készülnek. Ehhez adódik a gyakorlatban történő „tesztelés”, melynek célja, hogy mindenki a képességeinek, készségeinek és saját elképzelésének legmegfelelőbb foglalkoztatási formában és munkakörben dolgozzon, és hogy biztosítva legyen az élethosszig tartó tanulás, fejlődés, előrelépés lehetősége.

A Down Alapítvány felmérését követően, egy erre kijelölt hivatalos szakértői bizottság, foglalkoztatás-rehabilitációs vizsgálatot végez, melynek során megállapítják a sérült személy foglalkoztatásra való alkalmasságát és állam általi támogathatóságát.

A munkarehabilitáció célja, a kliens bevezetése a munka világába, a szabályok és kötelességtudat következetes kialakítása, a munkatevékenység betanítása szakember folyamatos jelenléte mellett. Felkészülnek a következő fokozatra, a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra és otthonaink rendben tartásával összefüggő feladatokat is ellátnak. A munkarehabilitációban résztvevők az Alapítványtól megállapodás alapján munkadíjat kapnak.

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatási formában dolgozók egyéni munkára felkészítés után az alábbi műhelyekben dolgoznak: divatékszer-, gyertya- és szappankészítő, textiltermékeket, fa dísztárgyakat előállító, kosárfonó, papír ajándéktasak-gyártása, egyedi képeslap-rajzoló, sokszorosító. Ezenkívül végezhetnek kézbesítést, adatfeldolgozást, karbantartást, kertészkedést. Munkaviszonyban állnak, munkájukért munkabért kapnak.

A foglalkoztatások távolabbi célja, hogy a kliens felkészüljön a védett, majd nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.

Munkahelyteremtés

A Down Alapítvány alapvetően három foglalkoztatási módot gyakorol:

  1. maga is alkalmaz értelmi fogyatékos embereket,
  2. védett munkahelyeket működtet állami támogatással és
  3. értelmi fogyatékosok számára cégeknél, más szervezeteknél integrált munkahelyeket igyekszik teremteni az NYDRMK támogatásával.

A védett munkahelyek nagy része kézműves műhely, de az alapítványon belül egy sor munkára sikerült értelmi fogyatékos embereket betanítani. Kézbesítőink valamennyien közlekedni megtanítható értelmi sérült emberek. A sokszorosításban is fontos szerepet játszanak és a hírlevelek csomagolásába is bevonjuk azokat, akik erre képesek. Az egyik intézményünkben a mosást is sérültek végzik. A takarításban, az intézmények épületeinek, a lakások rendben tartásában is részt vesznek: kerti munkák, festés, stb.

A XV. kerületben a Bocskai & Arany János utca sarkán létesített Foglalkoztató Centrum a közeli lakóotthonokat és támogatott lakhatásokat szolgálja ki munkahellyel és napközbeni fejlesztő szolgáltatásokkal.
A Foglalkoztató Centrumban kézműves műhelyek működnek fejlesztő és rehabilitációs foglalkoztatás keretében.
Itt dolgoznak a Petőfi, az Oroszlán, a Kajár és Felcsúti otthonok lakói, kivéve, akik a nyílt piaci munkahelyeken helyezkedtek el támogatott foglalkoztatási projektünk keretében.