Korai Fejlesztő és Tanácsadó Központ

 

Bemutatkozik a Down Alapítvány Korai Fejlesztő és Gyógypedagógiai Tanácsadó Központja

Teljes nevünk: Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány Pedagógiai Szakszolgálata: Korai Fejlesztő, Gyógypedagógiai Tanácsadó és Gondozó Központ.

Az intézmény 2003. szeptemberében kezdte működését Kiss Tiborné vezetésével, Ilka utca 26. sz. alatt. Kisgyermekek korai gyógypedagógiai és pszichológiai fejlesztésén kívül neurohabilitáció, gyógypedagógiai tanácsadás és szülőklub is tartozik a szolgáltatásokhoz.

A Korai Fejlesztő saját weblapja:
https://downkorai.hu

Filmek a Korai Fejlesztőről:
https://www.youtube.com/watch?v=DXmyfvqTEEg
https://www.youtube.com/watch?v=SzPwfqEtt_0


Kik is vagyunk?
Az 1991 óta működő, szülői összefogással létrehozott Down Alapítvány 2003-ban alakult szervezeti egysége. Egy olyan közoktatási intézmény, amely elsősorban értelmi fejlődésükben eltérő, sajátos nevelési igényű, veleszületett rendellenességgel világra jött, elsősorban Down szindrómás csecsemők és kisgyermekek családi nevelését kívánja segíteni speciális fejlesztéssel, terápiás eljárásokkal, tanáccsal, a gyermekek első három évének fejlődési sajátosságait kihasználva. Ezt a tevékenységet a szülőkkel együtt, a család igényét, lehetőségét figyelembe véve valósítjuk meg.

Mit vállalunk?

  • gyógypedagógiai vizsgálat, tanácsadás
  • 0-3 éves, elsősorban Down szindrómás csecsemők és kisgyermekek komplex gyógypedagógiai és mozgásfejlesztése
  • 3-6 éves, integrációban résztvevő gyermekek speciális segítése, fejlesztése
  • szülőcsoport szervezése, sorstársi segítségnyújtás
  • az otthoni foglalkozás megkönnyítésére játék, eszköz, szakirodalom, videó kölcsönzése
  • tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása különböző szakembereknek
  • képzés, továbbképzés

Szakembereink:

  • gyógypedagógusok
  • mozgásfejlesztő szakemberek, gyógytornászok

Konzulensek:

Munkánkat szoros együttműködésben segíti a Down Dada (orstárs-segítő) szolgálat és a Bethesda Kórházban működő Down Ambulancia. A Dadák megkönnyítik a Down Alapítvány Korai Fejlesztő Központjával való kapcsolat felvételét, és az orvosi ellátás igénybevételének megszervezését. A Down Ambulancián pedig a Down szindróma egészségügyi sajátosságait jól ismerő gyermekorvos, fejlődésneurológus vizsgálja gyermekeinket, szükség esetén speciális szakorvosi vizsgálatokra irányítják őket.

Hogyan fordulhatnak hozzánk?
A jelentkezéshez nem szükséges beutaló. Jelentkezni lehet telefonon, időpont egyeztetés után fogadjuk a családokat. A fejlesztés megkezdéséhez elengedhetetlen a lakóhely szerint illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye, melyet a nálunk elvégzett gyógypedagógiai vizsgálat alapján a neurológus szakvéleményét csatolva gyógypedagógusaink kérvényeznek.

Intézményünk által nyújtott fejlesztések:

Egyéni komplex gyógypedagógiai fejlesztés

Az intézményünkbe járó gyermekek hetente egy alkalommal vesznek részt a foglalkozásokon. Ezek keretén belül igyekszünk az egészséges fejlődésmenethez képest a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésében mutatkozó egyenetlenségeket, illetve az elmaradás mértékét csökkenteni. A foglalkozásokon a különböző területek – így a nagymozgás, a finommotorika, a kommunikáció és a beszéd, a kognitív funkciók, valamint az önellátás – fejlesztése nem válik külön. Arra törekszünk, hogy a játékos tevékenységeken keresztül minél több képességet, készséget kialakítsunk.

Figyelembe vesszük az adott gyermek sajátosságait, adottságait, képességeit és fejlődési ütemét; gyengéi és erősségei alapján tervezzük meg számára a foglakozásokat. Játékos formában, vidám hangulatban gyakorolunk, de konkrét feladatokkal készülünk. A gyermek hangulatát, figyelmi szintjét, érdeklődését és aktuális egészségi állapotát figyelembe véve irányítjuk a tevékenységét, de saját kezdeményezéseinek is teret engedünk. A gyermekeket minden tanév végén értékeljük, az eredményeket és a további célkitűzéseket megbeszéljük a szülőkkel.

A foglalkozások a szülők jelenlétében, közreműködésével zajlanak, így ötleteket gyűjthetnek az otthoni közös játékhoz, fejlesztő jellegű időtöltéshez.  Ezenfelül lehetőség nyílik a gyermekek fejlődésével, egészségével, vagy a családok esetleges nehézségeivel, problémáival kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélésére, közös megoldás keresésre, tanácsadásra.

Korai komplex mozgásfejlesztés

A hat hónaposnál fiatalabb csecsemők esetében a fejlesztés alapja a neuroterápiás gyakorlatsor, melyet speciális szenzomotoros gyakorlatokkal bővítünk. A babák aktuális állapotához és fejlettségéhez választott feladatokat, a rendszeres fejlesztés érdekében a szülők minden nap végzik otthon, s hetente egyszer gyógytornász által végzett terápiával segítjük a csecsemők mozgásfejlődését, ahol az otthoni munka kontrolljára és a felmerülő kérdések megbeszélésére is van lehetőség.  A gyógytorna során, szükség esetén Dévény-féle manuális terápiára is sor kerül. A speciális fogásokat Down babák esetében elsősorban dinamikusan, stimulációs céllal, aktív mozgás közben alkalmazzuk, mely feladataiban a normál mozgásfejlődés elemeiből tevődik össze.

Kis csoportos korai mozgásfejlesztés

A gyógypedagógusunk által vezetett, szülők által kivitelezett 5-6 fős foglalkozáson csecsemőink a járás kialakulásáig közös játék keretében, mondóka, ének ritmusára gyakorolják az életkori sajátosságuknak megfelelő mozgásformákat. A neuroterápia egyes gyakorlatai itt is megjelennek a helyzethez adaptált formában. A játékok ebben a korai életszakaszban az anya-gyerek páros viszonyára épülnek, segítve ezzel az elfogadást, erősítve kapcsolatukat. A szülők ötleteket kapnak az otthoni játékhoz, beszélgethetnek más szülőkkel, tapasztalatokat cserélhetnek.

Tervezett szenzomotoros tréning (TSMT)

Hat hónapos kortól a gyógytornát otthoni tervezett szenzomotoros tréning (TSMT) gyakorlatokkal bővítjük. A TSMT olyan regressziós szemléletű módszer, melynek elméleti alapja azonos a szenzoros integrációs terápiákkal, az edzéselmélet alapszabályaival kiegészítve. Különböző szenzoros ingerekkel segíti az adott információk feldolgozását, integrálását és az erre létrejövő adaptív válasz kialakítását. A tréning a mozgásos feladatokon keresztül érleli, strukturálja az idegrendszer működését. A vizsgálati eredményeket, illetve a gyermek aktuális fejlettségét alapul véve, tervezett, egyénre szabott feladatsort kap a család, amiket home-training formájában tanítunk be a szülőknek, akik 2-3 hetente kontrollvizsgálat keretében tudják bemutatni az elért eredményt. Az aktuális tréninget 8-12 hétig kell a gyermek állapotának megfelelő mennyiségben végrehajtani.

Kis csoportos egyensúly-és, koordinációfejlesztő mozgásfoglalkozás

Az önálló felülés, mászás, kapaszkodva felállás és lépegetés elsajátításától a gyógytornát felváltja ez a mozgásfejlesztő foglalkozás, melyen szenzomotoros fejlesztést célzó gyakorlatokat végeznek a gyermekek a szülők segítségével, szakember irányítása mellett, alkalmanként 3 fős kiscsoportokban, 45 perces foglalkozás keretében. Az elvégzendő gyakorlatok a gyermekek élettani sajátosságaihoz és aktuális tudásszintjéhez alkalmazkodnak. A gyakorlatok a későbbiekben fokozatosan nehezednek, illetve összetettebbé válnak. Mindezt igyekszünk a gyermekek számára különleges eszközökkel színesebbé és érdekesebbé tenni. A tréning célja - többek között - a változatos mozgásélmények megtapasztalása, a mozgáskoordináció és az egyensúlyérzék fejlesztése. A rendszeresen elvégzett gyakorlatokkal a gyermek figyelme fokozódik, gondolkodása és beszéde fejlődik, továbbá feladattudata megalapozódik.

Csoportos komplex gyógypedagógiai és mozgásfejlesztés

A szocializáció szempontjából különösen fontos foglalkozási forma. A gyermekek az első közösségi élményüket itt szerzik. Megtanulnak társaikra figyelni, kivárni, alkalmazkodni. Egymás mellett tevékenykednek, kapcsolatot teremtenek egymással, miközben tornáznak, játszanak, mondókákat, énekeket tanulnak, festenek, firkálnak. Mindezeket a szülővel együtt, gyógypedagógus irányításával végzik. Változatos, játékos formában van mód a tanultak gyakorlására, alkalmazására.
A szülők ötleteket kapnak, módjuk van összehasonlítani gyereküket hasonló korú, kórformájú gyerekkel, beszélgethetnek más szülővel, tapasztalatokat cserélhetnek.

Fenntartónk a Down Alapítvány.

Kapcsolódó hírlevelek, szórólapok:
Csatolmány Méret
Szervezeti és működési szabályzat 1.2 MB
Pedagógiai Program 668.67 KB
Házirend 273.38 KB