Effekt Team konferencia: Közösség. Hatás. Jövő - konferencián jártunk

Az EffekTeam Közösség. Hatás. Jövő címmel tartott konferenciát október 5-én a fővárosban, amely fókuszában a fenntarthatóság kérdése állt. Az eseményen szó volt a fenntarthatóság és a jövő kapcsolatáról, és arról is, hogy milyen trendek befolyásolják majd a jövőben a cégek működését. A kerekasztal-beszélgetéseken a nagyvállalati és üzleti fenntarthatósági vezetők, szakértők osztották meg a tapasztalataikat arról, hogy napjainkban az ESG mely területén van a legnagyobb hatása egy-egy vállalatnak, milyen kihívásokkal szembesülnek mostanában a társaságok, és ezekre milyen válaszokat, hatékony megoldásokat adnak. A rendezvény résztvevői is bekapcsolódhattak az eszmecserébe a pódiumbeszélgetések után.

Alapítványunk elnöke, Dr. Gruiz Katalin is részt vette a konferencián, mert, mint mondta: a Down Alapítvány életében is kiemelt jelentőségűek a konferencia kérdésfelvetései és fontosnak tartja, hogy a nagyvállalatok és multik  környezeti-szociális és hatékony gazdálkodási (ESG) eszköztárát megismerjük és eredményeit hasznosítsuk az alapítvány számára. 

Alapítványunk alaptevékenysége: szociális szolgáltatások nyújtása, de minden egyéb tevékenységében is első szempont a környezeti fenntarthatóság és a környezettudatos gondolkodás. A hatékony gazdálkodás alapfeltétele a működésnek, hiszen a szociális tevékenységek olyannyira alulfinanszírozottak, hogy szigorú takarékoskodás és kreatív gazdasági megoldások nélkül fenntarthatatlan lenne az a komplex egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatásrendszer, mely az értelmileg fogyatékos gyereket és felnőttet szolgálja. 

Az alapítvány közel 300 felnőtt ügyfele közül, a nyugdíjasok kivételével mindenki dolgozik, ezáltal fizetőképes ügyfelekké válnak; akik meg tudják vásárolni az alapítványi más szolgáltatóktól a támogató, lakhatást segítő, szállítási vagy a személyi és szabadidős szolgáltatásokat. Munkájuk során kézműves termékeket készítenek, nagyrészt hulladékból, vagy melléktermékekből, mások kidobott, de még használható bútorokat újítanak fel, vagy élelmiszert mentenek. Ezek a tevékenység amellett, hogy csökkentik a hulladék okozta környezeti terhelést, alapanyag vagy élelmiszer költséget váltanak ki. Több fogyatékos ügyfelünk kollégaként dolgozik az alapítványi szolgáltatásokban, kézbesítőként, szállítóként, építményfenntartóként, konyhai kisegítőként vagy akár az idősek és súlyosan fogyatékos ügyfeleink segítőjeként. Mivel az ő bérük jelentős részét pályázatból tudjuk fedezni, az ő bevonásuk jelentős bérmegtakarítást jelent. 

Ilyenformán a konferencián a nagyvállalatok által ismertetett, hol egy kicsit erőltetett, hol amolyan hobbinak tűnő ESG tevékenységéhez képest a Down Alapítványnál - igaz, hogy kényszerből, de organikusan alakult az ESG tevékenységek hatékony egysége, ami talán még példaként is szolgálhat másoknak.