November 12.: A Szociális Munka Napja

1997 óta számít világnapnak a Szociális Munka Napja. A világnapi státusz elősegíti, hogy a szociális ágazatban dolgozók munkája nagyobb elismerést és megbecsülést kapjon. 

Dr. Gruiz Katalin a Down Alapítvány elnökének köszöntője:

A szociális szolgáltatásokban dolgozni olyan szolgálat, amely teljes embert kíván. Olyan embert, aki partnerként áll a sérült, fogyatékos ember mellé maximálisan elismerve annak emberi mivoltát, jogait, jól ismeri szükségleteit és igényeit. A szociális munkás hivatás hatalmas felelősséggel jár, hiszen emberek élete függhet a munkájuktól. Komoly szaktudást igényel, hiszen egyéntől függő változatos eszköztárt kell alkalmazniuk a munkájukban. Sok teherrel és nehézséggel jár, de a feladat szépsége és a munka eredménye ellensúlyozza a nehézségeket. Ezért a szociális munka egy szerethető szakma. Az, hogy nap, mint nap látjuk, hogy a munkánk hozzájárul egy ember fejlődéséhez, jólétéhez, boldogságához, örömet jelent minden félnek. 

Az, hogy az ügyfeleink támaszkodnak ránk, barátként tekintenek ránk jó érzés, de egyben olyan felelősség, melynek nap mint nap eleget kell tennünk. Ezért a szociális munkásnak folyamatosan tanulnia, fejlődnie kell, és munkaeszközét, azaz saját magát testileg-lelkileg egészségesen kell tartania. Emiatt az egyik legigényesebb szakma a szociális munka, melynek széleskörű elismerését és megbecsültségének növelését célként és feladatként határozta meg a Down Alapítvány.

A Down Alapítvány vezetőjeként szeretném köszönteni szervezetünk minden dolgozóját, aki közvetlenül vagy közvetetten részt vesz a szociális támogató munkában; aki segít, kísér, támogat, fejleszt vagy irányít, annak érdekében, hogy a sérült emberek végre valóban mindenki máshoz hasonló életet élhessenek, köztünk és velünk. Valamint köszöntök Mindenkit, aki hozzájárul a sérült emberek napi életének egyengetéséhez, aki kiáll emberi jogaikért, aki meglátja az emberben rejlő tehetséget, aki tanít és bátorít, aki elfogad és befogad!