Inkluzív szolgáltatások

Összefoglalás

Az értelmileg akadályozott személyek támogatott életvitelének terjedésével a számukra is hozzáférhető hivatali ügyintézés, valamint az alap- és kiegészítő szolgáltatások kialakítása egyre sürgetőbb feladattá vált.

Az egyetemes, – azaz hozzáférhető, jól használható és inkluzív – szolgáltatások lehetővé tennék a fogyatékos személyek önálló ügyintézését, közlekedését, szolgáltatás-igénybevételét, kiküszöbölnék a helyettes ügyintézést, és megkönnyítenék mindannyiunk életét.

Jelen tanulmány az egyetemes szolgáltatások jogi és szakmai alapjait, feltételeit és gyakorlati eszköztárát tárgyalja, elsősorban a kommunikáció és a szolgáltatói attitűd oldaláról.

A Down Alapítvány immáron 30 éves tevékenysége fókuszában az értelmi fogyatékos személyek normalizációja, társadalmi szerepük felértékelése és teljes körű inklúziója áll. Az inklúzió érdekében olyan gyakorlati megoldásokat, módszereket és eszközöket fejleszt, melyek az értelmi fogyatékos célcsoport autonóm életvitelét szolgálják. Ennek a tudatos fejlesztő munkának az eredményét, a partneri viszonyban nyújtott szolgáltatások elveit és eszköztárát szociális szolgáltatóként maga is alkalmazza és képzéseken, tréningeken tudatosítja a szakemberekben. Az ilyenformán letisztult és az életvitelt támogató szolgáltatásokban igazolt gyakorlati megoldások az évek során a hivatali és banki ügyintézésre, a közlekedésre, a személyes szolgáltatásokra és egyes közszolgáltatásokra is adaptálhatónak bizonyultak.

A tanulmány a jogi és szakmai kontextus áttekintését követően a fejlesztő munka eredményét protokollok, szabályok, tanácsok formájában foglalja össze, hogy ezeket bármely szolgáltató saját inkluzív szolgáltatásának kialakításához adaptálhassa.

 

Az egyetemes / inkluzív ügyintézésben és szolgáltatásokban központi szerepe van az aktív interakcióknak és a kommunikációnak.
Ezen az oldalon összegyűjtöttünk a gyakorlat területéről néhány szabályt és tanácsot ügyintézőknek és szolgáltatóknak.
A szolgáltatások egyik fő eleme az ügyintézés, a hivatalos ügyintézések személyesen vagy online. Az ügyintézés inkluzívvá tétele, az értelmi fogyatékos személyek kiszolgálása feltételezi, hogy az ügyintézés mentálisan akadálymentes legyen, vagyis attitűdjében, megoldásában és információtartalmában egyaránt alkalmas legyen az értelmi fogyatékos személyek kiszolgálására.