Autonóm élet, támogatott életvitel – lakáshasználat, munkavégzés, szolgáltatások igénybevétele koferenciák és workshopok

  • Az értelmi fogyatékos felnőttek autonóm életének, támogatott lakhatásának, munkavégzésének tudatos irányítása és a gyakorlati eszköztár fejlesztése megtörtént a projekt folyamán. A fogyatékos ügyfeleket, az őket támogató szakembereket, az érintett családtagokat és a lakókörnyezetet, felkészítettük a beköltözésre, a munkába állásra és az önálló életvitelre. A hivatali ügyintézőket és közösségi valamint piaci szolgáltatókat megfelelő informáltuk és együtt­működésre késztettük. A módszertani fejlesztések protokollok, és tananyagok formájában rögzítésre kerültek.

    A projekt ideje alatt a fogyatékos ügyfelek számára a mindennapi gyakorlatba ágyazott fejlesztést nyújtottunk, a segítők számára módszertani segítséget, tréningeket tartottunk, segédanyagokat, tananyagokat és protokollokat készítettünk és teszteltünk. A konkrét információn kívül a kívánatos attitűdöt kialakítottuk: szolgáltatói tevékenység partneri viszonyban, megrendelés és szerződés alapján. A tágabb környezet számára rövid, lényegre törő információközlés, a jó gyakorlatok terjesztése gyakorlattá vált.

  • Május 17-én 7 gyakorló szakember részvételével került sor a villámkommunikációs workshopra azzal a céllal, hogy ők saját környezetükben strukturálta gyűjtsék össze az ezzel kapcsolatos tapasztalatot, megoldásokat, jó gyakorlatot.
  • Május 24-én a Szakmanapon a fogyatékos személyek foglalkoztatásával kapcsolatos workshopot Janzsó Szilvia munkapszichológus vezette.
  • Június 19-én a segítőképzésen is rendeztünk egy workshopot a lakhatásról, ahol a a különféle fogyatékosságok és a súlyos fogyatékos személyek lakhatási igényeit tárgyaltuk meg.
  • Június 22-én a Támogatott lakhatási konferenciánkon az előadásokat követően a támogatott lakhatás előnyeit, hátrányait és a rendeleti háttér anomáliáit tárgyaltuk meg, valamint azt, hogy ideális esetben milyennek kéne lennie egy támogatott lakhatási szolgáltatásnak. 

Az Autonóm élet, támogatott életvitel – lakáshasználat, munkavégzés, szolgáltatások igénybevétele projektet az FSZK támogatta