Breaking Barriers and Building Bridges (B4) - Az aktív állampolgárság elősegítése értelmileg akadályozott fiataloknál

A B4 projekt céljai

Alapítványunk 2020-ban csatlakozott a Breaking Barriers and Buliding Bridges, röviden: B4 projektbe, amelynek célja az értelmileg akadályozott felnőttek globális állampolgáriságával és polgári szerepvállalásával kapcsolatos készségek és képességek fejlesztése, az aktív állampolgárság megélésének elősegítése. A 2020-tól 2022-ig tartó projektben öt ország vesz részt: a spanyol, cseh, olasz és horvát partnerekkel szorosan együttműködve dolgozunk azon, hogy jó minőségű és hasznos szakmai anyagok és képzési módszertan jöjjön létre a projekt során érintett témákban. Ezek a témák: Emberi jogok & Értelmileg akadályozott személyek jogai; Fenntartható fejlődés & Agenda2030; Globális állampolgárság - Körynyezettudatosság; Nemi egyenlőség; Békés és igazságos környezet.

Alapítványunk elsődleges feladata a projekt minőségirányítási értékelése.

A projekt konkrét céljai: 

— Az értelmileg akadályozott fiatal felnőttek számára a kulcskompetenciák és készségek megszerzése és fejlesztése aktív polgári szerepvállalásuk megerősítése érdekében az európai demokratikus életben.

— Az értelmileg akadályozott fiatal felnőttek elszigeteltségének javítása, társadalmi aktív szerepvállalásuk elősegítése.

— Oktatók és segítő munkatársak képzése az értelmileg akadályozott fiatal felnőttek aktív polgári szerepvállalásának és polgári szerepvállalásának előmozdítása kapcsán.

— Nemzetközi hálózat kialakítása az egész életen át tartó tanulás előmozdítására, valamint az értelmileg akadályozott fiatal felnőttek életminőségének és állampolgári szerepvállalásának javítására.

A B4 projekt két éve alatt a partnerek minden szakaszban együttműködnek a projekt céljainak elérése érdekében. A projektben résztvevő partnerek szakmai anyagokat hoznak létre, megosztják egymással a globális állampolgársággal és a polgári szerepvállalással kapcsolatos, értelmileg akadályozott felnőttek körében szerzett jó gyakorlatokat és egyéb lexikális vagy tárgyi erőforrásokat. A tréningeken és tanulási aktivitásokon képezzük ki az oktatókat, tartalmakat és módszertant teszünk elérhetővé számukra az értelmileg akadályozott fiatal felnőtteknek szóló workshophoz.

A B4 projekt során fejlesztett magyar nyelven is elérhető és ingyenesen használható szellemi termékek:

1. Kézikönyv: A pályázat során készült egy szakemberek, oktatók részére kidolgozott online is elérhető Kézikönyv, amely elméleti ismereteket és tudást elmélyítő gyakorlati feladatokat tartalmaz a projekttémákban. Elérhető itt: https://hu.totalinclusion.org/copia-de-itoolbox

2. eLearning platform: A leendő oktatók, szakemberek, munkatársak számára létrehoztunk egy online képzést, ami Moodle felületen érhető el. Itt nyílt forráskódú (OER) tananyagot találhatunk a társadalmi szerepvállalás és az értelmi fogyatékosság témájával kapcsolatban. Az interaktív felületen videókat, cikkeket, jógyakorlatokat, feladatokat és más online elérhető forrást találhatunk az adott témákban, ami szintén az 5 fő témára épül a Kézikönyv moduláris felépítéséhez hasonlóan. Elérhető itt: https://hu.totalinclusion.org/copia-de-handbook

3. eTudástár (iTools): A felkészülést egy online elérhető, tudástár-jellegű Adatbázis segíti. 6 nyelven érhetőek el anyagok: angol, spanyol, olasz, cseh, horvát és magyar nyelveken. Elérhető itt: https://hu.totalinclusion.org/copia-de-home

4. Eszköztár (Toolkit): A projekt keretében készült egy társadalmi szerepvállalási tudást és készségeket fejlesztő mobiltelefonos applikáció, egy ún. Eszköztár, amely könnyen érthető tananyagot, játékokat, tippeket, tanácsokat és „jógyakorlatokat” tartalmaz a társadalmi témák iránt érdeklődő értelmi sérült fiatalok számára. Segít a társadalmi kérdések megértésében, fejleszti az állampolgári készségeiket, és példákat, illetve (alapítványi, egyesületi) elérhetőségeket biztosít számukra ahhoz, hogy ténylegesen részt tudjanak venni a társadalomban. Elérhető itt: https://hu.totalinclusion.org/copia-de-platform-1

Képzések és aktivitások a projekt során

Rövid, munkatársaknak szóló képzés "blended" képzés– kevert (online és személyes) módszertanú átfogó képzés segítő munkatársak és oktatók számára az értelmileg akadályozott fiatal felnőttek globális állampolgárságáról és polgári szerepvállalásáról.

A felnőtt értelmileg akadályozott tanulók "blended" módszertanú mobilitása– nemzetközi workshop az értelmi akadályozott fiatal felnőttek számára a globális állampolgárságról és a polgári szerepvállalásról.

A projektben résztvevő partnerek

A B4 projektben egy egyetem, egy szociális vállalkozás és öt civil szervezet csapata biztosítja az értelmileg akadályozott személyek egyenjogúságát és magas életminőségét. A hét partner öt országból vesz részt a projekt megvalósításában:

University of Pablo Olavide (Spanyolország)

Rytmus (Csehország)

Il sogno di una cosa – ONLUS (Olaszország)

Down Sevilla (Spanyolország)

Croatian Down Syndrome Association (Horvátország)

Down Alapítvány (Magyarország)

PRODIS (Spanyolország)

 

 

 

Kapcsolódó weboldalak

B4 projekt weboldal: https://hu.totalinclusion.org/

B4 Facebook weboldal: https://www.facebook.com/b4inclusion