Szervezeti ábrák

Az alábbi ábrák az alapítvány felépítését és tevékenységét szemléltetik.
A szerkezetei ábra mutatja az egyes programok és projektek egymáshoz való viszonyát és a hierarchikus felépítést.
Az alapítvány vezető szerve a kuratórium, melyet a kuratórium elnöke képvisel. Az elnököt a központi iroda és a gazdasági iroda támogatja a gazdasági és menedzsment feladatokban. Az elnökből, a gazdasági vezetőből és az egyes programok és intézmények vezetőiből áll össze az az operatív vezetőség, mely az alapítványt irányítja.
A korai ellátáshoz kapcsolódó feladatok az elnök összehangoló tevékenysége mellett a Korai Fejlesztő és Gyógypedagógiai Tanácsadó vezetője, a Dada-szolgálat ügyvezetője és a Down Ambulancia vezetőjének együttműködésével folyik. A korai segítségnyújtás kiterjed a szülőknek nyújtott tanácsadásra, problémafeldolgozó és életstratégia tréningek tartására, szülőklub működtetésére. A "korai" szolgáltatásokhoz kapcsolódik még részben a Támogató Szolgáltatás és az Átmeneti Otthon, amennyiben ezek a szolgáltatások a kisgyermekes családok számára is nyitva állnak. Az alapítvány évi mintegy 200-250 gyermeknek, illetve családnak nyújt ilyen szolgáltatásokat.
A felnőttkori szolgáltatások az ábra jobb oldalán látható intézményekhez kapcsolódnak: Napközi Otthonok, Átmeneti Otthonok, Lakóotthonok, Munkahelyek formájában. Ehhez a csoporthoz a Támogató Szolgálat és ezzel együttműködő "Közös Ellátó Csoport" valamennyi otthon-projektet és valamennyi felnőtt kliensünket kiszolgálja gyógypedagógiai felméréssel és fejlesztéssel, munka-alkalmassági felméréssel és fejlesztéssel, egészségi állapot felméréssel és egészségfejlesztéssel, szociális állapot felméréssel és fejlesztéssel, munkára felkészítéssel és fizetett munka biztosításával, önállóságra neveléssel, érdekképviseleti és önérvényesítési ismeretekkel, szabadidős- és sportprogramokkal, tehetséggondozással és művészeti programokkal. Az Alapítvány felnőttkorúaknak szóló szolgáltatásait 96 bentlakásos és 80 nappali ellátásban és támogató szolgáltataásban részesülő kliens számára biztosítjuk. Munkahelyeinken mintegy 100 sérült ember dolgozik.

Szervezeti felépítés
Szolgáltataások felnőtteknek
Komplex Korai Habilitáció