Foglalkoztatás

A foglalkoztatással kapcsolatban, hasonlóan a döntéshozatalhoz és a lakhatáshoz, át kell gondolni, hogy mi mindenhez szükséges támogatást nyújtani, pl.  a munkavállalás előkészítéséhez, mely magába foglalhatja a szakképzést és a munkabetanítást is.

Munkaerőpiaci szolgáltatások sokaságára van szükség az értelmi fogyatékos személyek védett, támogatott, vagy munkaerőpiaci munkahelyeken történő  elhelyezkedéséhez.

A Foglalkoztató szervezetnek, amilyen a Down Alapítvány is, műhelyeket, munkahelyeket kell fenntartania segítőkkel, vagy gondoskodni más munkahelyekre történő kísérésről, az ottani munka megismeréséről, és folyamatos segítségnyújtásról, akár a segítővel együtt történő munkavégzés megszervezéséről.

Tágabb értelemben a foglalkoztatás, a munkavégzés támogatásához tartozik a megkeresett pénzzel való gazdálkodás és az önálló életvitel legkülönfélébb szegmensei, kapcsolatok, hobbik.

A foglalkoztatás támogatásában is megjelenik a fokozatosság, illetve a spirál-modell, mely egyre magasabb szinteken megismételt támogatói ciklusokból áll össze.

Az értelmi fogyatékosok és különösképpen a középsúlyos értelmi fogyatékosok halmozott hátrányokkal terheltek: alacsony iskolai végzettség, szakmai ismeretek hiánya. Személyiségükre jellemző, hogy önállótlanok, bizonytalanok, döntésképtelenek; gyakran rossz szociális háttérrel rendelkeznek. Ezeket a hátrányokat komplexen és tudatosan felépített és összehangolt támogatással lehet csökkenteni. Ugyanakkor egy sor pozitív lehetőség is rendelkezésre áll: a középsúlyos értelmi fogyatékosok képesek tanulni, fejlődni, megfelelő, számukra kifejlesztett módszerekkel, könnyen érhető tananyagokkal fejleszthetőek. Általában együttműködőek, motiválhatóak, legtöbbjük szeretetteljes környezetben nevelkedett, jól szocializált vagy könnyen szocializálható, nem idegen tőlük a kitartó szorgos munka, többségükben a monoton munkát is jól tűrik. A nem megfelelő képzettség gyakori oka, hogy nincs megfelelő iskola a lakóhely körzetében, a többségi iskolák pedig nincsenek felkészülve az értelmi fogyatékos iskolások oktatására. Tehát legtöbbjüknél van esély, hogy megfelelő oktatási-képzési módszerekkel az iskolást kort követően elérhetjük, hogy munkára alkalmas, akár szakképzett munkavállalókká váljanak.

A Down Alapítvány "Másképp Mester" projektjével sikerült bebizonyítania, hogy időben elkezdett komplex fejlesztési programokkal a középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok és felnőttek is alkalmassá válhatnak pénzkereső munkavégzésre, támogatott önálló életvitelre, fokozatosan a teljes önállóságig is eljuttathatóak. Az 1996 óta folyó „Másképp Mester” szakképzési projekttel és a foglalkoztatást támogató szolgáltatásaival azt bizonyította, hogy ügyfeleiből megbízható, kitartó munkaerővé válhatnak, pénzkereső, alkalmasint családfenntartó felnőttként élhetnek. A szakképzés könnyen érthető szakképzést, gyakorlati oktatást, gyakorlati vizsgáztatást, foglalkoztatást segítő szolgáltatásokat, a képességek, a tehetség felkutatását, munkapszichológiai és munka-alkalmassági felméréseket, pályaorientációt, próbamunkahelyeket, munkabetanítást és egy sor egyéb szolgáltatást foglalnak magukba.

Mindenkiben van tehetség, mindenkinek van erős oldala, ezt keressük, és erre építsük a fejlesztést, a megfelelő pálya és munka kiválasztását és a foglakoztatást! A munka kiválasztásában egyforma súllyal szerepeljenek a képességek, a személyes cél és elképzelés, a család elképzelése, valamint szakemberek reális lehetőségeken alapuló javaslata. Ezek összhangja adja az alapot az értelmi fogyatékosok hosszútávon fenntartható foglalkoztatásához.

A foglalkoztatás másik oldala a foglalkoztató fél, és magának a munkának, a munkafeladatnak a megtalálása, a foglalkoztatás hosszú távú megvalósítása és a segítő szolgáltatás hatékonyságának bizonyítása. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogató feladatokat egy team végzi, mely segít kiválasztani a személyre szabott feladatot, a munkakört, a munkahelyet, a munkáltatót. Folyamatos vagy hosszú ideig tartó segítést, kísérést, támogatást biztosít a munkába járáshoz, a munkavégzéshez, a munkahelyi kapcsolatokhoz. Ütemtervet készít a foglalkoztatás egyre önállóbb formájának elérésére. A folyamatosan érkező visszajelzések alapján korrekciós beavatkozásokra lehet szükség. Sokszor új munkaköröket kell kreálni – természetesen a munkáltató érdekét és az érintett technológia vagy szolgáltatás egészét figyelembe véve –, ami a foglalkoztatáson kívül komoly szaktudást követel a teamtől a munkahelyet adó technológia vagy szolgáltatás területén is.

A foglalkoztatás megvalósításának jó gyakorlata dinamikus, és fokozatosság jellemzi. A középsúlyos értelmi fogyatékos és bármilyen más okból megváltozott munkaképességű munkavállalók egyéni képességeinek, készségeinek figyelembevételével a lehető legmagasabb szintű foglalkoztatást célozzuk meg, kijelölve azokat a lépcsőfokokat, melyek a kezdeti felkészültséghez és a fejlődés várható üteméhez igazodva egyre nagyobb elvárást jelentenek, ugyanakkor egyre közelebb kerülnek a teljesen átlagos munkapiaci foglalkoztatáshoz. A Down Alapítvány például, foglalkoztatási modellrendszerében az ügyfél képességeitől függően, ahhoz igazodó szinten léphet be és erről a szintről léphet tovább, olyan ütemben és addig, amíg személyes és környezeti lehetőségei engedik. A cél mindenkinél ugyanaz: mindenki máshoz hasonló munkavégzés a nyílt munkaerőpiacon. Ezt a végcélt nem fogja mindenki elérni, de az irányvonalat és a bejárandó utat ez a cél segít helyesen kijelölni. A lépcsőfokokat pedig a szociális munka eszköztárának alkalmazásával szociális szolgáltatók és foglalkoztatók hozzák létre és működtetik.

A Down Alapítvány lépcsőzetes foglalkoztatási modellrendszere a normalizált és integrált foglalkoztatást célozza: képességek felmérése, pályaorientáció, konkrét szakma és munka kiválasztása, szakmatanulás, munkához való helyes viszonyulás tanítása, munkahely és jövedelem megszerzése és hosszú távú megtartása. Értelmi fogyatékos ügyfelek esetében ehhez hozzátartoznak még az életvezetési ismeretek és a megszerzett jövedelem felhasználásának megtanulása is. A folyamatot un. foglalkoztatást elősegítő és támogató egészségügyi/rehabilitációs, oktatási és szociális szolgáltatásokkal támogatják, egyéni igény és szükséglet szerint.

A munka és munkahely-választék önmagában is lépcsőzetes, a szervezeten belüli nem munka jellegű foglalkozástól és próbamunkahelyektől kezdve kezdetben nagyobb, később egyre csökkenő mértékű védelmet jelentő "igazi", pénzkereső munkahelyekig, vagy bizonyos ideig tartó felkészítést követően külső munkahelyekig.

 • Az első lépcsőfok az előkészítés;
 • Azt követheti az intézményen belüli kétlépcsős foglalkoztatás:
  • munkarehabilitáció és
  • fejlesztő-felkésztő foglalkoztatás;
  • Szintén kétlépcsős rehabilitációs foglalkoztatás alternatívaként, vagy következőleg:
   • tartós foglalkoztatás és
   • tranzitfoglalkoztatás;
   • Végül a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés, támogatással. A külső munka­helyeken is megvan a fokozatosság:
    • külső munkahelyen csoportban;
    • külső munkahelyen egyénileg kísérővel/támogatóval;
    • végül pedig kísérő nélkül történő munkavégzés formájában.

 

A személyes fejlesztési, képzési és foglalkoztatási tervet az erre szakosodott segítő team készíti el, melynek tagjai az értelmi fogyatékos ügyfelek esetében általában a munkapszichológus, a gyógypedagógus, a foglalkoztatási- és munkatanácsadók, személyi segítők, mentorok és szükség esetén egyéb szakemberek. A terv készítésében aktív szerepet kap maga a foglalkoztatandó személy és részt vehet benne hozzátartozója, gondnoka.

A kezdeti komplex állapotfelmérés és értékelés célja a fejlesztések irányának és a foglalkoztatás formájának meghatározása és a szükséges segítő szolgáltatások kiválasztása.

A személyes fejlesztési és foglalkoztatási terv egy vagy több évre szól, a felmérési eredményeken kívül a rövidtávú és hosszútávú célokat és a szükséges eszközöket is tartalmazza az alábbiak szerint:

 • A munkapszichológiai és gyógypedagógiai felmérés eredménye;
 • Munkaegészségügyi vizsgálat eredménye;
 • Meglévő képzettségeket, képesítéseket, bizonyítványok;
 • Munkavégző képesség jellemzése;
 • A kiválasztott, folytatható tevékenységek, illetve betölthető munkakörök listája;
 • A foglalkoztatás előfeltételei: próbamunkahelyek fajtája, javasolt időtartama, munka-betanítás, szakképzés;
 • A munkavállaló érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, szakmai előrehaladást biztosító egyéni pályaterv;
 • Az elérendő rövid és hosszú távú célok;
 • A foglalkoztatást segítő szolgáltatások, intézkedések;
 • A segítő folyamat elemei, a segítségnyújtás formái és a segítő szolgáltatások igénybevételének szabályai.

A személyes fejlesztési, képzési és foglalkoztatási tervet évente legalább egy alkalommal értékeljük és szükség szerint módosítjuk.

 ÁLLÁSHIRDETÉS

megváltozott munkaképességűek részére

A Down Alapítvány széleskörű tevékenységi körrel működő egészségügyi és szociális intézmény, mely budapesti intézményeibe (X., XI., VI. ker. stb.) - gondozóház, átmeneti otthon, lakóotthonok stb.- keres részmunkaidős munkakörökbe kizárólag megváltozott munkaképességű munkavállalókat minimum 1 éves szakmai tapasztalattal.

- Önéletrajzot,

- Iskolai végzettségről szóló bizonyítvány másolatot és

- A legutolsó orvosi felülvizsgálatról a komplex minősítést igazoló iratok másolatát kérjük e-mail címünkre megküldeni.

 

Munkakörök:

 

O   Adminisztrátor

O   Irodai kisegítő, kézbesítő

O   Gazdasági ügyintéző

 

O   Szociális ápoló gondozó / Szociális segítő

O   Ápolásvezető-főápoló

O   Szociális munkás

O   Szociális ügyintéző

O   Gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens

O   Pszichológus és pszichológiai asszisztens

O   Masszőr

O   Fizikai állapot javító szolgáltatást végző

O   Kozmetikus

O   Manikűrös-pedikűrös

O   Fodrász

 

O     Kézműves: szövés, varrás, textilmunkák, bőrmunkák, kerámiakészítés,

     papírmunkák, ékszerkészítés

O     Konyhai kisegítő és előkészítő munkák

O     Intézményi takarító, kertgondozó

O     Karbantartó és karbantartást kisegítő

O    Pék

O    Szakács

O    Varrónő

O    Személygépkocsi vezető

 

Jelentkezés:

e-mail: down [at] downalapitvany.hu (down[at]downalapitvany[dot]hu)

Bővebb információ az álláslehetőségekről:

Tel.: +36-1-3636-353 / +36-1-787-4743