Dr. Gruiz Katalin, elnök

Menedzsment

A Down Alapítvány elnökeként az alapítvány vezetéséről, irányításáról gondoskodom, az egységes, összehangolt munkáról, a minőségi szolgáltatásokról, a megfelelő attitűdről és etikáról, mindezek finanszírozásáról.

Munkámban, gondolkodásomban és érzéseimben egyértelműen az ügyfeleink oldalán állok és munkatársaimtól is ügyfélközpontú gondolkodást, személyre szóló szolgáltatásokat várok el és alapvető követelménynek tekintem azt, hogy minden sérült, fogyatékos és egészségkárosodott embert teljes jogú emberek, egyenrangú félnek tekintsenek és ennek megfelelően működjenek velük együtt, segítsék és támogassák minél önállóbb, autonóm életüket.

Vezetőként egy modern, mind szakmailag, mind gazdaságilag hatékonyan működő szervezet létrehozásán munkálkodom, melynek lényegi jellemzői a felexibilitás, stabilitás és a növekedés, az átláthatóság, az innovativ szakmai megoldások bátorítása, szakmai műhelyek kialakítása és a közel 25 év alatt összegyűlt gyakorlati tudás, tapasztalat, konkrét know-howk közkinccsé tétele, hogy előre vigyék a sérült, fogyatékos emberek ügyét Magyarországon.

 

Önéletrajz