SALSA lakások

A SALSA a SAját Lakás, SAját élet program rövidítése. Ma már 3 pár és 4 egyedülálló személy részére működik a Down Alapítvány SALSA programja. A SALSA lakásokba olyan „teljesen” önálló kliensek költöznek, akik átmeneti otthoni vagy lakóotthoni keretek között tanulták és gyakorolták az önállóságot és olyan magas szintre jutottak, hogy már kisebb segítséggel saját lakásban tudnak élni, magukat anyagilag is képesek fenntartani. A SALSA lakásokba beköltöző kliensekhez kezdetben, a beszokás, betanulás idején gyakrabban, később hetenként csupán egy-két alkalommal megy a segítő az éppen aktuális problémák megoldása, a pénzhasználat, a gazdálkodás, a hosszútávú lakásfenntartás (higiéné, étkezés, lakáshasználat, idegenek fogadása, stb.) segítésére.

Ezek az önálló otthonok nem „lakóotthonok”, a fogyatékos fiatalok vagy felnőttek egy tanulási szakasz után teljesen önálló életet folytatnak bennük, gyakorlatilag egyedül vannak a lakásban. A biztonságot a segítő bármikori elérhetősége, egy közeli intézmény és a rendszeresen (heti 1–2 alkalom) megjelenő segítő jelenti, így mindig van kivel megbeszélni a problémákat, megtanulni az intézés módot, meghozni a megfelelő döntést, együtt elintézni az orvosi, hivatalos, bonyolultabb vásárlási ügyeket és folyamatosan beszerezni a még hiányzó ismereteket.

A saját lakás vagy a kliens saját tulajdonában lévő lakása vagy bérlemény. A salsások maguk fizetik a lakbért, a rezsit. Maguk rendezik be a lakást, ha szükséges, segítséggel. Munkahelyük és keresetük van, gyakori, hogy az alapítványnál vannak alkalmazásban. Otthonról eljárnak dolgozni, például az alapítvány védett munkahelyeinek egyikébe, más civil szervezetekhez vagy külső munkahelyekre. Keresetükből maguk gazdálkodnak, bevételeiket és kiadásaikat tervezik, ruházkodásra, nyári programokra gyűjtenek. Még lazán kapcsolódnak valamelyik intézményhez, ahol felkészítették őket az önálló életre, vagy ahol dolgoznak. Ez a kötődés hosszútávon is megmaradhat, ez mind a sérült személynek, mind az őt segítő alapítványi munkatársaknak biztonságot jelent.

A gyermek- és fiatalkorban jól fejlesztett, önállóságra nevelt értelmi fogyatékosok között egyre többen próbálkoznak az önálló élettel. Amikor eljön a szülőktől, a családtól való elszakadás ideje, akkor a saját élet kialakításának, a saját fészek, a saját család alapításának igénye és vágya nagyon erős motiváló erő, ami megkönnyíti az ilyen igénnyel rendelkező kliensek alkalmassá tételét és alkalmassá válását egy ilyen nagy feladatara.