FOF2021 Tudástár

A FOF 2021 pályázat két témakörre koncentrált:

1. A gondozó, segítő, támogató munkakörökhöz kötődő elhanyagolás és az abúzus enyhébb formáinak felismerése, tudatosítása. Célunk: a támogató szakemberek és a fogyatékos ügyfél közötti bizalmi kapcsolat javítása.

2. A nőiség és fogyatékosság problémakörébe tartozó hátrányos megkülönböztetés feltárása és kezelése. Célunk: a probléma azonosítása és esetmegbeszélések biztosítása.

A támogató szakemberek hatékony munkájának feltétele a bizalmon alapuló, egyenrangú, partneri kapcsolat az értelmi fogyatékos ügyfelekkel. A támogató szakember a munkája során értő figyelemmel, türelemmel és empátiával viszonyul az ügyfélhez, megfigyeli és meghallgatja az ügyfél igényeit és bátorítja az ügyfelet, hogy ő is kifejezze azokat. Ezzel csökkenthető az elhanyagolás, az önálló életvitel indokolatlan korlátozásának kockázata. A támogató kapcsolat érzelmi biztonságot jelent, alapot arra, hogy az ügyfél jelezze, ha visszaélés éri jelenleg vagy érte korábban.

Összefoglalva célunk a támogató szakemberek tudatosságának fejlesztése, szakmai eszköztárának bővítése, illetve a támogató szakemberek közötti együttműködés javítása, és a rejtett erőforrások kiaknázása volt az értelmi fogyatékos személyeknek nyújtott minőségi szolgáltatások, az elhanyagolás és abúzus minden formájának kizárása érdekében.

 

A FOF2021 pályázat a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósult meg.