FOF2020 Tudástár

Célunk a támogatott életvitelt folytató értelmi fogyatékos személyek autonóm életéhez kötődő kockázatok, ezen belül az abúzus, azaz a bántalmazás kockázatának kezelésére alkalmas módszerek és eszközök fejlesztése, alkalmazása. Hogy javuljon az abúzus felismerése és közismertté váljanak az abúzus-kockázat csökkentésének módszerei, eszközei a fogyatékos személyek, a szakemberek, a családok és a tágabb környezet számára. Törekvéseink megvalósítása során törekszünk a nyílt kommunikáció, a bizalmas légkör kialakítására.

Fő tevékenységek:

 1. A fogyatékos ügyfelek képessé tétele az önvédelemre: először ismeretek, tapasztalatok felmérése, majd az ügyfelek szükségleteihez igazodva foglalkozások tartása, amelyek főbb témái a következők lennének: az abúzus fajtái, formái, a segítségkérés lehetőségei, az asszertivitás fejlesztése, a nemet mondás lehetősége stb.
 2. A tudatosság növelése a család és a szakemberek körében: a környezetnek kulcsfontosságú szerepe van az abúzus kivédésében, felismerésében, illetve a segítségnyújtásban, ezért az alapítvány a program megvalósításába bevonta értelmi fogyatékos személyek családtagjait és szakembereket is. Velük együttműködve valósult meg az aktuális helyzet, a tapasztalatok, a főbb problémák és veszélyek felmérése. Foglalkozások biztosításával pedig az alapítvány célja az volt, hogy előmozdítsa a nyílt kommunikációt, párbeszédet az abúzus felismerésének, a védekezés és a segítségnyújtás lehetőségeiről.
 3. A segítők, szakemberek bevonásában hangsúlyt fektettünk a lehetséges rossz gyakorlatok feltárására, a nem megfelelő segítő-ügyfél kapcsolat ismérveire, ezzel növelve a szakemberek tudatosságát a megfelelő fejlesztő, támogató kapcsolat kialakításában, saját szerepük tisztán látásában, a fogyatékos ügyfelekkel való bánásmódban, amelynek alapja az egyenrangúság, a partnerként való kezelés.
 4. Egyre elérhetőbbé válik fogyatékos személyek számára is az internet, a különböző infokommunikációs eszközök használata, így növekszik az igény az internet veszélyeire való felkészítésre, a biztonságos internethasználat fejlesztésére. Ennek keretében az alapítvány kitűzött feladatai: interneten keresztüli hatások, internetes abúzus felmérése, foglalkozás értelmi fogyatékos ügyfelek számára a védekezés eszközeiről, a biztonságos internethasználat ismérveiről.

 Kiemelt témakörök:

 • Abúzus, avagy bántalmazás fajtái: verbális, fizikai, szexuális, anyagi, elhanyagolás
 • Abúzus lehetséges forrásai: kortársak, párkapcsolat, család, gondnok, segítők és szakemberek, intézmény, idegen személyek, internet
 • Abúzus felismerése: látható nyomok, viselkedésben, gondolatokban, érzelmekben megnyilvánuló jelek, életkörülmények, fizikai és pszichés állapot, jogok sérülése
 • Védekezés: asszertivitás fejlesztése, saját jogok ismerete, nemet mondás képessége, különböző kapcsolatok jellemzői és határok tisztázása, megbízható személlyel nyílt kommunikáció támogatása
 • Segítségkérés- és nyújtás: jelezni a problémát, beszélgetés lehetőségének biztosítása, krízisvonalak, pszichológiai segítségnyújtás, jogorvoslat, szükség esetén feljelentés vagy illetékes szervhez való fordulás

A Tudástárban elérhető, a program során használt információs és segédanyagok:

 • Felmérő lapok ügyfelek számára általános és internetes bántalmazás témakörben, felmérő lap segítők részére
 • Elektronikus KÉK segédanyagok értelmi fogyatékos személyek számára: Bántalmazás és Internetes bántalmazás, biztonságos internethasználat
 • Segédanyag segítők, szakemberek számára
 • Önmegfigyelő regiszter szakemberek számára
 • Lista a veszélyekről és az internet-specifikus veszélyekről
 • Tanácsok, jó gyakorlatok gyűjteménye

 A FOF2020 pályázat a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ (2021. január 1-jétől Nemzeti Szociálpolitikai Intézet) és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósult meg.