Down Egészségcentrum – Értelmi fogyatékos személyek komplex orvosi ellátás

Down Egészségcentrum

Az Egészségcentrumot a Budai Irgalmasrendi Kórház és a Down Alapítvány közösen működteti.

Az Egészségcentrum szolgáltatásainak igénybevételére jelentkező pácienseket a Koordinációs Központ fogadja és irányítja panaszának megfelelő szakorvoshoz vagy egyéb szolgálatokhoz.

A Koordinációs központ munkatársai fogadják a pácienseket, vizsgálati időpontot kérnek a szakorvosi rendelésekre és tanácsokkal látják el a jelentkezőket. Nem csak a Budai Irgalmasrendi Kórház felé irányítják a segítséget kérőket, hanem más pesti vagy vidéki kórházakhoz is, sőt az alapítványi szociális szolgáltatások, az átmeneti- és napközi otthonok, munkahelyek irányába is, hiszen az egészségproblémák mellett halmozottan jelentkeznek az oktatási, lakhatási és foglalkoztatási hiányosságok egyrészt a családoknál, de még inkább az egyedül élő fogyatékos embereknél.

Az alapítványi pszichológusaink pedig egyéni vagy csoportos terápiákat tartanak  rászoruló fogyatékos ügyfeleknek, és fogyatékos gyereket nevelő családoknak.

A Budai Irgalmasrendi Kórház és a Magyar Down Alapítvány összefogásának eredményeként 2017. január 1-én megkezdte működését a Down Koordinációs Központ (DKK), amely küldetése szerint hozzásegíti a sérült, fogyatékos, egészségkárosodott embereket egy személyközpontú, jobb minőségű és teljesebb egészségügyi és szociális ellátáshoz.

Fő célkitűzésünk a támogatással élő fogyatékos embertársaink életminőségének javítása, szakmailag jól megalapozott egészségi ellátással és szociális szolgáltatásokkal.
A fogyatékos páciens rendelkezésére állunk megelőzést szolgáló általános szűrővizsgálattal, panaszának kivizsgálásával, konkrét szakorvosi szolgáltatásokkal, szakvélemény készítéssel, valamint fekvőbeteg ellátás szükségessége esetén a kórházi felvételhez való hozzásegítéssel.

A Down Koordinációs Központ (DKK) működése

A Budai Irgalmasrendi kórházban működő koordinációs központ betegekkel kapcsolatos feladata a különböző szakrendelésekre való továbbirányítás. Ezen felül folyamatosan kapcsolatot tartunk fenn a kórház szakorvosi rendeléseinek vezetőivel, és a szakorvosokkal.

A Koordinációs Központ soron kívüli időpontot egyeztet a cél-ambulanciákkal, ahol a páciens érdemi vizsgálata megtörténhet. Erre azért van szükség, mivel a vidékről érkező fogyatékos személyeknek óriási terhet jelentene egy újabb időpontban felutazni Budapestre.

A Koordinációs Központ orvosa, Dr. Zsolnai Mária neurológus a betegek állapotáról, az alkalmazott terápiáról rendszeresen konzultál a szakorvosokkal, a vélemények pedig összegzésre és megbeszélésre kerülnek, mind a fogyatékos pacienssel, mind a mentorral/segítővel, de a családdal, illetve a családtagokkal is.

Tekintettel arra, hogy a Koordinációs Központot vezető orvos maga is neurológus, így ezen szakterülettel összefüggő vizsgálatok, azaz a  neurológiai szakvizsgálat és az alkalmazott terápia az ő kompetenciájába tartozik. Ugyancsak ő végzi a neurológiai és pszichiátriai szakorvosi vélemények kiadását, valamint az ellátáshoz szükséges segédeszközök felírását is.

Az ambulancián Dr. Zsolnai Mária rendelési időben – hétfőn, kedden és csütörtökön 9–13 óra között – fogadja a pácienseket.

A DKK pszichoterápiás rendelőjében alapítványi pszichológusok tréningeket, terápiás foglalkozásokat szerveznek és bonyolítanak le elsősorban Down szindrómás és értelmi fogyatékos felnőttek, továbbá Down szindrómás gyermekek családtagjai részére.

A Down Koordinációs Központ feladatai

  • Elsődleges feladata a Down szindrómás és fogyatékos személyek orvosi ellátásának szervezése;
  • A Központ orvosa mellett, az orvos-írnoki (asszisztensi) feladatok elvégzésére Tuboj Krisztina pszichiátriai és neurológiai szakasszisztens kapott megbízást.
  • Az alapítványi munkatársak feladatát képezi többek között a Koordinációs Központ folyamatos működtetése, a szükséges feltételek biztosítása, illetve az ilyen irányba történő lépések megtétele a kórházvezetés felé.
  • A Koordinációs Központ fogadja a bejelentkezéseket, időpontot egyeztet/és biztosít az itt ellátást végző orvoshoz.
  • Állandó kapcsolatot tart fenn a szakrendelésekkel/ambulanciákkal, a kórház vezetésével és a kórházi osztályokkal;

A DKK-hoz szorosan kapcsolódó szakorvosi szolgáltatások

A neurológiai–pszichoterápiás ellátás kiemelt szerepet játszik a Koordinációs Központon belül, hiszen ennek igénybevétele a leghangsúlyosabb. Ez indokolt, nem csak a már felmért szükségletek, de a fogyatékos és egészségkárosodott személyek szociális ellátásokra és szolgáltatásokra való jogosultságához szükséges vizsgálatok és szakvélemények sokasága miatt is.

A Budai Irgalmasrendi Kórház (BIK) szakorvosi háttere, szakrendelései

Az értelmi fogyatékosoknál, de különösen a Down-szindrómásoknál és a többi szindrómánál egy sor olyan rendellenességgel kell számolnunk, melyek karbantartása állandó odafigyelést és speciális tudást, tapasztalatot igényel. Emiatt az alábbi szakterületek kerültek bevonásra: belgyógyászat, bőrgyógyászat, diabetológia, endokrinológia, fizioterápia, fogászat, fül-orr-gégészet, gasztroenterológia, immunológia, kardiológia, lymphoedema-ambulancia, neurológia, nőgyógyászat, ortopédia, sebészet, szemészet, urológia.

A Down Koordinációs Központ (DKK) elérhetőségei

Cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 54., földszint.

A Központ vezetője:
Vámos Magdolna epidemiológus, a Down Alapítvány egészségügyi szakmai vezetője
Telefon:  06-30-632-1075
E-mail: vamos.magdolna [at] downalapitvany.hu (vamos[dot]magdolna[at]downalapitvany[dot]hu)

Munkatársak:
Dr. Seres-Falajtár Krisztina
Telefon: 06-20-367-9876
E-mail: seresfalajtarkrisztina [at] downalapitvany.hu (seresfalajtarkrisztina[at]downalapitvany[dot]hu)

A szakrendelések helyszínei:

Belgyógyászati Ambulancia - 1027 Frankel Leó út 17-19, fsz. 8. tel: 438-8407

Bőrgyógyászati Ambulancia - 1027 Frankel Leó út 31, fsz. 7. tel: 438-8547

Diabetológiai Ambulancia - 1027 Frankel Leó út 17-19, fsz. tel: 438-8407

Endokrin Ambulancia - 1027 Frankel Leó út 17-19, fsz. 29. tel: 438-8624

Fizioterápia - 1023 Frankel Leó út 31. I. emelet tel: 438-8581

Fogászat és Szájsebészet - 1023 Frankel Leó út 31, II. em. tel:       438-8594

Fül-Orr-Gégészeti Ambulancia  - 1027 Frankel Leó út 17-19. fsz. 28, 30, 31. tel: 438-8477

Gasztroenterológiai Ambulancia - 1027 Frankel Leó út 17-19, földszint

Allergológiai és Immunológiai Ambulancia - 1027 Frankel Leó út 17-19, fsz. 47. tel: 438-8542

Kardiológiai Ambulancia -1023 Árpád fejedelem útja 7, 2. emelet, tel: 438-8400

Lymphoedema -Ambulancia - 1027 Frankel Leó út 17-19, I. emelet 124, tel: 438-8657

Neurológiai Ambulancia 1027 Frankel Leó út 17-19, fsz. 48, tel: 438-8650

Nőgyógyászati Ambulancia - 1027 Frankel Leó út 17-19, fsz. 54, tel: 06-30-738-5249

Ortopédiai Ambulancia - 1027 Frankel Leó út 17-19, fsz., tel: 438-8400/8721

Sebészeti Ambulancia - 1027 Frankel Leó út 17-19, fsz., tel: 438-8450

Szemészeti Ambulancia - 1027 Frankel Leó út 17-19, fsz., 32, tel: 438-8434, 438-8435

Urológiai Ambulancia - 1027 Frankel Leó út 17-19, fsz., 12. tel: 438-8447

A páciens eljutása a DKK-ba

Az egészségügyi szolgáltatásokat a páciensek nagy része a Down Alapítvány közreműködésével veszi igénybe. A Koordinációs Központ rendelésére a páciens, jellemző módon, segítővel/kísérővel érkezik, egyeztetett időpontban, és a szükséges dokumentumokkal. A fogyatékos páciens kérhet általános szűrővizsgálatot, egészség-panaszának kivizsgálását, konkrét szakorvosi szolgáltatást, szakvéleményt. Kórházi kezelés szükségessége esetén kórházi befekvéssel kombinált szolgáltatást.

  1. A Down Alapítvány ügyfelei számára mentoruk, foglalkoztatójuk, vagy az illetékes lakóotthon vezetője/egészségügyi felelőse kérhet vizsgálati lehetőséget/időpontot, illetve tanácsot azzal kapcsolatban, hogy az fennálló egészség probléma, illetve tünetegyüttes miatt hová lehet fordulni.
  2. A nem alapítványi ügyfél - akár a fővárosból, akár bármelyik vidéki településről a Down Alapítványtól függetlenül - bejelentkezhet a Down Koordinációs Központba, ahol a Központ koordinátora, vagy asszisztense intézkedik a további szükséges szakrendelések/ambulanciák igénybevételéről, illetve irányítja a DKK orvosa felé.

A DKK-ban Vámos Magdolna koordinátor (mobil: 30-632-1075) várja a bejelentkezett pácienseket.

Az Alapítványon kívüli ügyfél az orvosi rendeléshez kötődően, de attól függetlenül is kérhet az alapítvány munkatársától találkozási, tanácsadási lehetőséget a szociális szolgáltatások és ellátások ügyében, de bármilyen más, a sérült ügyfelet/pácienst érintő problémával kapcsolatban is.