Otthon-szolgáltatások térítési díjai

Ezen az oldalon az otthon szolgáltatások aktuális árait találhatjuk.

Az díjak alapja az egyes szolgáltatások előző évi önköltsége. A térítési díjak egy évben kétszer módosíthatóak.

A napközi otthoni, átmeneti otthoni és a támogatott lakhatási szolgáltatások  állami normatív hozzájárulást is kapnak.  A díjszabásnál a normatív alapú hozzájárulás figyelembevétele  nem kötelező, de a Down Alapítvány a normatív támogatást méltányossági alapon figyelembe veszi a díjszabásnál.

Ezen felül további hozzájárulásokat adhatunk méltányossági alapon. Ezek feltétele, hogy (i) az alapítvány rendelkezen ilyen célú pénzeszközökkel; (ii) az igénybe vevő kérvényezze.

A méltányossági alapon fizetendő szolgáltataási díj tehát az alábbiak szerint számítódik:   

Az önköltség összegéből kérvényezés esetén méltányossági alapon levonhatjuk

- a normatíva összegét,

- az esetleges önkormányzati hozzájárulásokat (kerületi igénybe vevők esetén),

- az alapítvány erre a célra elkülönített pénzeszközeiből adott hozzájárulást.

Az önköltség az illető intézménynél felmerülő kiadások (bér, élelmiszer, szolgáltatások) összege.

Az önköltséget csökkentik a természetbeni adományok, például az élelmiszer adomány is.

Napköziotthonaink önköltsége 2018-ban: 115–120 eF/fő/hó.

Átmeneti otthon szolgáltatásainak önköltsége 2018-ben: 195–210 eFt/fő/hó

Lakóotthon és támogatott lakhatás önköltsége 2018-ban: 220–320 eFt/fő/hó.

Az állami normatíva értéke 2018-ban (2019-ben emelés várható)
Napközi otthon: 41,7 eFt/fő/hó, foglalkoztatott ügyfél esetén: 16,7 eFt/fő/év
Átmeneti otthon: 60,2 eFt/fő/hó
Lakóotthon: 69,0 eFt/fő/hó
Támogatott lakhatás: 73,3 eFt/fő/hó

Az élelmiszerbankon keresztül kapott adomány összege kb. 2000 Ft/fő/hó

A méltányossági díjcsökkentés alapítványi támogatással történik, melyet a szolgáltatást igénybe vevőknek kérvényezniük kell.Az alapítványi hozzájárulás mértéke az alapítvány nem célzott forrásainak mértékétől függ és intézményeként eltérő.  Mértéke átlagosan 30–50 eFt/fő/hó mértékű, de nagyobb személyzet-igényű otthonok esetében ez elérheti a 100 eFt/fő/hó értéket is. Alapítványi támogatást csak azok kérhetnek, akik teljes körű (egész hónapot, napköziotthon étkezéssel, egész hónapra, stb.) szolgáltatást vesznek igénybe.

Tájékoztató adatok:

2018-ban közel 200 méltányossági  díjkérelmet bírált el a kuratórium.

Napköziotthonra 33 000–58 000 Ft/hó/fő alapítványi hozzájárulást kapott 70 fő,

Átmeneti otthonra 45 000–55 000 Ft/hó/fő  alapítványi hozzájárulást kapott 51 fő,

Lakóotthonra és támogatott lakhatásra: 95 000–105 000 Ft/hó/fő, de előfordult 175 000 Ft/hó/fő hozzájárulás is.

Ilyenformán az szolgáltatási díjak az alábbiak szerint alakultak 2019 első félévében:

Napközi otthon: 1900–2500 Ft/fő/nap  mind étkezéssel, mind anélkül

Átmeneti otthon: 80 000–85 000 Ft /fő/hó

Lakóotthon és támogatott lakhatás: 95 000–105 000 Ft/fő/hó.

A térítési díjat előre kell megfizetni minden hónap 7. napjáig.

Ezekhez az összegekhez képest további kedvezményt kaphat az, akinek a lakóhelye (kerülete, Budapesten kívüli települése) szerinti önkormányzat ellátási szerződést köt az alapítvánnyal a férőhely biztosítására.
Jelenleg a  X., XI. és XXII. kerületieknek tudunk jóváírni önkormányzati kedvezményt a kerület és az alapítvány közötti ellátási szerződés alapján, korlátozott létszámban.