Munkatársaink

Az Alapítvány munkatársainak bemutatkozásán kívül az egyes feladatkörökről készült leírást is megtalálhatják ezen az oldalon.

Az Alapítvány irányítása a "Vezetőség" kezében van. A Vezetőséget a kuratóriumi elnök, az intézményvezetők és a szakmai vezetők alkotják.

A szakmai vezetők egy-egy szakterületet fednek le, és összefogják a saját szakterületükön működő munkatársakat.

Az Alapítvány 25 éves története során többen tőlünk mentek nyugdíjba. Legtöbbük nyugdíjasként is dolgozott még, mindaddig, míg teljesen vissza nem vonult.
Ezúton is köszönjük a munkájukat.
A csoportvezetők egy-egy intézményen, elsősorban a nagyobb intézményeken belül kialakított munkacsoportokat fogják össze, elsősorban a munka megszervezése, a feladatok megosztása és az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások napi megoldása céljából.
A Down Alapítványban népszerűek a tréningek, ezek nemcsak az oktatást célozzák, de a teammunka és az esetmegbeszélések is tréningek formájában zajlanak.
A tréningeket gyakorlott trénereink vezetik, akik vagy pszichológusok vagy kimondottan interaktív, csoportos oktatásban jártas szakemberek.
Az alapítványban dolgozó pedagógusok nagy része gyógypedagógus, néhányan andragógusok, vagyis a felnőttek oktatását, képzését végző szakemberek.

A projektfelelősök, projektkoordinátorok, pályázati felelősök egy-egy rövid vagy hosszabb távú fejlesztés, újítás, átszervezés, program felelősei.
A gondozók olyan segítők, akik elsősorban a bentlakásos szolgáltatásokban az önkiszolgálást, a tisztálkodást és az étkezést segítik, szükség esetén az ápolást végzik.
A korai időszakban a sorstárs támogatók vagy a támogató szakemberek a fogyatékos gyermeket és családját támogatják.
A szociális szolgáltatásokban a segítők vagy támogatók az önállósodás útjára lépett értelmi fogyatékos felnőtteket az élet minden területén támogatják, az önkiszolgálástól a háztartáson, a munkába járáson és a szabadidős programokon keresztül a döntéshozatalig, a lelki problémák megoldásáig.
Az alapítványban folyó munkát és a munkajellegű foglalkozásokat olyan szakemberek vezetik, akik a gyógypedagógia mellett valamilyen kézművességhez, kertészkedéshez, konyhai előkészítéshez, stb. is értenek.
A központi irodán és a központi gazdasági csoporton kívül számtalan munkatársunk dolgozik az intézményi irodákban és a foglalkoztatási centrumban.
Az alapítvány ügyfeleinek szállítását, valamint az ebéd és egyéb tárgyi eszközök, adományok szállítását 8 gépjármű és 8 gépkocsivezető végzi egy diszpécser irányítása alatt.
A nagyobb intézményekben tálalókonyhák gondoskodnak a megrendelt étel kiosztására valamint a reggeli és a vacsora elkészítésére. A lakóotthonokban a lakók maguk készítik el az ételeket.
A karbantartók brigádja intézményről intézményre járva fúr-farag, javít.
A takarítás az egyik legfontosabb és legigényesebb munkakör az alapítványban. Egy kicsit mindannyian takarítók is vagyunk, mert a tisztaság, az ingatlanok gondozottsága nagyon fontos számunkra, mert ez meghatározza a szolgáltatások színvonalát és a lakhatási és munkahelyi minőséget.