Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, egészségnevelés és gondozás

 

Egészségmegőrzés, egészségnevelés, egészségfejlesztés és gondozói Tevékenység,
a DOWN Alapítvány intézményeiben

 

I.    Gondozói tevékenység

Célja:

Az alapvető egészségügyi, higiéniai, ápolási feladatok ellátása, az ellátottak tisztálkodásának, táplálkozásának, ürítésének, mozgásának, mozgatásának, biztonságérzetének, ingergazdag és esztétikus környezetének biztosítása.

Fontos  a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek meglévő képességeinek és önállóságának megtartása, erősítése, lehetőség szerinti javítása.

 

Célcsoportok:

Enyhe, középsúlyos és halmozottan sérült értelmi fogyatékos felnőtt személyek. Utóbbi esetben a fogyatékosság kiegészül mozgássérültséggel, látássérültséggel, hallássérültséggel, autizmussal.

 

 I.1. A bentlakásos szolgáltatások gondozói feladatai:

 •  az ügyfelek egészségi állapotának felmérése
 • személyközpontú tervezés: a gondozás, a jó egészségi állapotot és a higiénét szolgáló támogatás tervezése, felülvizsgálatok kezdeményezése
 • személyi higiénia kialakításának segítése az ügyfelek önállóságának támogatása, a készségek fejlesztése mellett
 • a gyógyszerezésben, az étkezésben, a folyadékpótlásban egyéni adottságokhoz mért segítségnyújtás
 • hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtás
 • kórházi kezeléshez, szakorvosi, sürgősségi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
 • gyógyászati segédeszközökhöz való szükség szerinti hozzásegítés
 • az ügyfél egészségi állapotának nyomon követése, a bekövetkező változások figyelemmel kísérése
 • legalább fél évenkénti értékelés és újratervezés, de az egészségi állapottól függően az újratervezés korábban is megtörténhet

 Fontos szabály, hogy mindezek biztosítása során az ügyfelek önállósodásának fejlesztését maximálisan szem előtt kell tartani. A gondozási, egészségfejlesztési munkának az ügyfél fejlődését, és önállósodását is szolgálnia kell: tehát a segítők/gondozók -szakmai vezetőjük irányítása alatt- un. gondozásba ágyazott fejlesztést végeznek. A szakmai munka egyik fontos része a gondozásért felelős team által tartott eset megbeszélés, valamint az elvégzett munka dokumentálása és a gondozói munkát szabályozó protokollok.

I.2. A gondozás és a gondozásba ágyazott fejlesztés dokumentálása:

a)      Kliensindex

Egy adott évre vonatkozóan igényelt szolgáltatások tervezési folyamatát és a végrehajtás értékelését tartalmazza. A kliensindex, mint statikus dokumentumtár évről évre archiválásra kerül.

Az alapszolgáltatásokon (úgymint gondozás, étkezés, gyógypedagógiai foglalkozások, közösségi programok, intézményi orvosi ellátás) felül az alábbi területek szolgáltatásainak tervezésére, és a tervezett programok megvalósulásának regisztrálására alkalmazzuk:

 • gyógypedagógiai fejlesztés – (állapot felmérés, gyógypedagógiai, logopédiai, mentálhigiénés, valamint művészetterápia egyéni és csoportos fejlesztés)
 • pszichológia – (állapot felmérése, pszichológus, pszichiáter)
 • szociális ellátás–állapot felmérés, önellátás, önálló életre,alternatív lakhatásra, önálló döntéshozatalra felkészítés, közlekedésre, önálló ügyintézésre oktatás, gondnokoltsági státusz megváltoztatása, partner-kapcsolathoz kötődő programok segítése)
 • szakképzés-képzés– (állapot felmérés, pályaorientáció, szakképzés)
 • foglalkoztatás– (munka alkalmassági felmérés, előkészítés, munka-rehabilitáció, fejlesztő felkészítő foglalkozások, támogatott foglalkozás, piaci munkahely)
 • szállítás, kísérés
 • szabadidő – (jeltánc, jóga, kutya terápia, meridien torna, mozi, színház, hangverseny, koncert, múzeum, vallás gyakorlása, kirándulás, ünnepek rendezése)
 • sport– (evezés, úszás, lovaglás, kosárlabda, fitnes, kondi terem)
 • tábor, nyaralás– (Balaton, Dobogókő, kézműves tábor, sport tábor, zenei tábor)

Mindezeken felül a Kliensindexben szerepel még az intézményvezető, az ügyfél, és hozzátartozójának igénye, továbbá a megvalósulás feltételei is.

b)     Szolgáltatási napló

Mint kulcsinformáció, az ügyfelekkel kapcsolatos napi történések bejegyzésére, dokumentálására szolgáló elektronikus dokumentumtár, amely évről évre szintén archiválásra kerül. Minden az Alapítványhoz tartozó ügyfélről naprakészen kerülnek rögzítésre adatok, az egyes szakterületek felelősei által, az alábbi tartalommal:

 • egészségügy– (állapot felmérés, orvosi vizsgálat/ellátás és szűrővizsgálati eredmények, ápolás, gyógytorna, masszázs, egyéb)
 • gondozás – (állapot felmérés, személyes higiéniával kapcsolatos szolgáltatások, mint fodrász, pedikűr, manikűr igénybevétele, étkezéssel, dietetikával, fogyókúrával kapcsolatos napi történések)
 • gyógypedagógia
 • pszichológia
 • szociális munka
 • foglalkozásfejlesztés
 • szállítás
 • szabadidő, sport, tábor, nyaralás – a Kliens indexben felsorolt szolgáltatások igénybevétele napi szinten
 • patronálás – ügyfél és patrónusa közös tevékenysége napi bontásban

 I.3. A gondozási munkát irányító protokollok:

 • Kliensek komplex nyilvántartásának szabályai
 • Egészségügyi és gondozási szabályzat a DOWN Alapítvány Intézményeiben
 • Foglalkoztatási szabályzat
 • Érdekképviseleti szabályzat
 • Patrónusi szabályzat
 • Kliensekre vonatkozó adatvédelmi szabályzat

    

II.   Egészségmegőrzést szolgáló egészségnevelés, egészségfejlesztés

Az egészségmegőrzés célja, hogy az Alapítványi szolgáltatásokat igénybe vevő fogyatékossággal élő személyek speciális igényeinek megfelelő egészséges magatartás és minél stabilabb egészségi állapot alakuljon ki.

Mindez megvalósulhat:

 • a mobilitás megőrzésében;
 • mentális egészség fenntartásában;
 • helyes táplálkozás megtanulásában és gyakorlásában;
 • fizikai aktivitás fenntartásában, fejlesztésében

II.1. Az egészségmegőrzés fő területei:

Primer prevenció:

Az Alapítványhoz tartozó egészséges személyekre irányul. Elsődleges célja az egészség leromlásának megakadályozása. További cél az egészség és életminőség pozitív irányba történő előmozdítása.

Egészségfejlesztő programok a betegségtől mentes lakók, azaz az átmeneti és a lakóotthonokban élők körében, a rendszeres szűrővizsgálatokhoz (tüdőszűrés, emlőszűrés, nőgyógyászati szűrővizsgálat, prosztataszűrés) való hozzáférés elősegítése.

Szekunder prevenció:

Reverzibilis állapotok esetén alkalmazandó. Cél az ügyfelek felvilágosítása állapotukkal kapcsolatosan, azaz információátadás arról, hogy mit tegyenek állapotuk javítása érdekében. Mindig a magatartásváltoztatásra törekvés jellemzi, tehát nemcsak egészségesekre, hanem kockázati helyzetben lévőkre, és a betegekre is irányul.

Tercier prevenció:

Alkalmazása irreverzibilis folyamatok esetén, amikor a cél ügyfeleink és gondozóik, hozzátartozóik megtanítása arra, hogy miként éljenek a megmaradt lehetőségekkel, hogyan rendezzenek be egy állapothoz igazodó életmódot és napirendet. Ez esetben a még megmaradt egészséget hangsúlyozzuk. Tehát a kompenzált állapotú, egyensúlyban lévő idült betegek, az utógondozottak és a rehabilitációra szorulók részesülnek tercier prevencióban.

A nagyobb intézményeknek, így a gondozóházaknak saját orvosuk van. Integrált lakhatási formák esetében a lakók, a helyi háziorvosi/családorvosi szolgáltatást veszik igénybe, segítőik közreműködésével. Az intézményi orvossal a gondozásért felelős team szorosan együttműködik. A többségi egészségügyi szolgáltatókkal, mint például a családorvos, vagy a szakorvosok a fogyatékos ügyfél mellett, a lakóegység egészségügyi felelőse is kapcsolatot tart

II.2. Az egészségmegőrzés alapvető szabálya, hogy az alábbi hibák az életvezetésben teljes egészében kiküszöbölésre kerüljenek!

 • rendszertelen életmód
 • az elhízás, mint a legtöbb súlyos, krónikus betegség rizikó faktora
 • túlzott és indokolatlan gyógyszerfogyasztás
 • élvezeti szerek fogyasztása (alkohol, dohányzás, nagy mennyiségű koffein és cukortartalmú italok, ételek)
 • mozgásszegény életmód, a fizikai aktivitás hiánya
 • életkorhoz kötött szűrővizsgálatok szükségességének figyelmen kívül hagyása
 • higiénés mulasztások, melyek következtében járványos megbetegedések alakulhatnak ki

II.3. Egészséges életmódra nevelés keretében – a fogyatékos személyek önállósodásának elősegítését szem előtt tartva –a helyes életvezetés az alábbiak szerint valósul meg az alapítvány intézményeiben:

 • rendszeres életmódra nevelés, az önálló programkezdeményezések tiszteletben tartása mellett
 • egészségügyi felvilágosítás során különféle rendezvények, tréningek, interaktív előadások szervezése vagy az eljutás elősegítése
 • dohányzásról való leszoktató programok bevezetése
 • rendszeres alap-szűrővizsgálatokon való részvétel szervezése, segítése mind a háziorvosi vizitek mind a gondozás során.
 • életkorhoz kötött daganatmegelőző szűrővizsgálatok, tüdőszűrés, emlőszűrés, nőgyógyászati szűrés, prosztataszűrés, fogászati szűrések stb.
 • étkezéssel, étrenddel kapcsolatos ismeretek bővítése (táplálék piramis). Folyamatos étrend kontroll, a túlsúlyosság megelőzésére csökkent energia tartalmú élelmiszerek priorizálása, képzés ügyfeleknek és segítőknek: szakemberek által tartott előadások (dolgozók, orvos, dietetikus stb.) formájában
 • rendszeres gyógyszerszedési kontroll, az ügyfelek megtanítása saját gyógyszereire, figyelmének és fegyelmezettségének kialakítása, fejlesztése
 • fizikai aktivitás növelését célzó szabadidős kínálat biztosítása, motiválás ezek igénybevételére: rendszeres séta, kirándulások, tömegsport, játékos sportos gyakorlatok, és sportversenyek, az intézményi tornafelszerelés és a helyi szolgáltatások (konditerem, teke, stb.) igénybevételének megtanítása.

 

A téli táplálkozás sok mindenben szükségszerűen különbözik a más évszakokban megszokottól. Adódik ez abból, hogy télen nehezebben jutunk friss gyümölcsökhöz és zöldségekhez, ezek ára és választéka nagyban megnehezíti,hogy vitamindús és tápanyagban gazdag étel kerüljön az asztalra. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy az étrendet télen is a rendszeresség alapozza meg! A lakóotthonok segítőinek a feladata, hogy az ügyfeleket rávezessék arra, hogyan lehet télen is egészségesen táplálkozni. De nem csak oktatni kell a helyes módszert, hanem elő is kell segíteni, hogy a bevásárlások és az ételkészítés során az otthonok lakói együttesen közreműködjenek a jó minőségű, egészséges alapanyagok kiválasztásában, az étrend megtervezésében, de az ételek elkészítésében is.
Egészséges téli táplálkozás.ppt
Attachment Size
Egészségfejlesztés gondozás.doc 82.5 KB