A Down Alapítvány Foglalkoztatási Centruma

A Down Alapítvány komplex szolgáltatás-rendszerének egyik fő célkitűzése a felnőtt értelmi sérült emberek segített önálló életének szolgálata, szakmai támogatása. A segített önálló élet legfontosabb eleme a munka és a munkával megszerzett jövedelem, amelyből az önálló élet finanszírozható.

A Down Alapítvány komplex foglalkoztatási stratégiát dolgozott ki, hogy az értelmileg sérült emberek számára szakmaorientációt, szakmatanulást, munkát, munkahelyet és fizetést biztosítson. Az alapítvány intézményeiben élő és az alapítvány segítségét kérő értelmi fogyatékos személyeken kívül megváltozott munkaképességűeket is foglalkoztat.

A Down Alapítvány Foglalkoztatási Centrumát 2007-ben alakítottuk ki a XI. Kerületi Önkormányzat együttműködésével. A Foglalkoztatási Centrum teszi lehetővé az alapítvány támogatott foglalkoztatási formáinak integrált működtetését.

A kliensek részletes felmérése is a Lágymányosi utcai komplexumban kapott helyet a készségek, fejleszthetőségük gyógypedagógiai felérése, a pályaorientációs, munkaképességi- és munka-alkalmassági felmérések. Berendeztünk egy objektív mérésekre is alkalmas laboratóriumot, ahol a munkapszichológiai felmérések készülnek. A leendő foglalkoztatott felmérési eredményei alapján készül el egyénre szabott fejlesztési és munkára felkészítési terve, mely rendszeresen felülvizsgálatra kerül.

Tanműhelyek teszik lehetővé a gyakorlati tesztelést, mely a felmérést, az egyéni fejlesztési és munkára felkészítési terv elkészítését, a betanítást és a munkához szoktatást követi. Erre a célra két tanműhelyt hoztunk létre, ahol ékszerkészítést, papírmunkákat, képeslaprajzolást, gyertyaöntést, bőrtárgyak készítését, másolást, sokszorosítást tanulhatnak és gyakorolhatnak be a kliensek és segítőkkel közösen kiválaszthatják a nekik leginkább megfelelő munkafajtát.

Az intézményen belüli foglalkoztatás adminisztratív központja a Foglalkoztatási Centrum, innen irányítják a 120 értelmi fogyatékos dolgozó és az őket segítő 10 szakember munkavégzését, az alapanyagok beszerzését, a termékek leltározását és értékesítését. A munkarehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatási formában dolgozók létszáma folyamatosan nő, ez az államilag támogatott foglalkoztatási forma egyre népszerűbb az önálló életre törekvő értelmi fogyatékos emberek és családjuk körében.

Az értelmi fogyatékosok foglalkoztatásának más formái is léteznek, és Alapítványunk is részt vesz az NYDRMK által finanszírozott, támogatott foglalkoztatási projektekben, melyek célja az értelmi sérült emberek támogatott munkavégzése nem védett munkahelyeken. A projekt célja: az erre alkalmas kliensek kiválasztása, felkészítése, munkahely keresése, a munkáltatókkal történő együttműködés és a kliens munkahelyén történő segítése mindeddig, amíg beletanul a munkába és stabilizálódik a helyzete.

Értelmi sérült klienseinken kívül más, megváltozott munkaképességű munkavállalókat is foglalkoztatunk, általában a Munkaügyi Hivatalok által támogatott formában. Alapítványunkban az adminisztratív, oktatási, karbantartói feladatok nagy részét megváltozott munkaképességű dolgozóink végzik.

A Foglalkoztatási Centrum célja, hogy minden segítségre szoruló, körültekintő előkészítést és döntéseket, megfelelő munka kiválasztását igénylő kliensünk és megváltozott munkaképességű munkatársunk magasszintű szakmai segítséget és életminőség javulást jelentő lehetőséget kapjon a pedagógiai, a pszichológiai, a szociális munkás, valamint a gazdasági és irányítási szakmák integrált alkalmazásával.

A program szakmai irányítója és fenntartója:
Down Alapítvány
Dr. Gruiz Katalin, elnök

Foglalkoztató Cenrtum szórólapja
Foglalkoztató Cenrtum szórólapja