Altatásos Fogászat

2014. szeptembere óta altatásos fogászati ellátásra van ismét lehetőség értelmi fogyatékosok és halmozottan sérült, felnőtt, azaz 18 éven felüli személyek számára a SOTE Fogorvostudományi Karának Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján.
A Klinikán a DOWN Alapítvány sérült ügyfelei számára – írásban rögzített "Együttműködési megállapodás" értelmében – altatásban végeznek:

 • fogászati ellenőrzést,
 • fogorvosi és szájsebészeti beavatkozásokat, kezeléseket,
 • műtéteket

A fogászati beavatkozást igénybe vevő sérült ügyfelek felkészítését a DOWN Alapítvány munkatársai végzik. Az Alapítvány otthonaiban élők felkészítése mellett, az ügyfelek Klinikára való elkísérését és a bejelentkezésnél szükséges segítséget is munkatáraink biztosítják.

A Semmelweis Egyetem Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján a sérült, fogyatékos páciensek ellátását Dr. Fülöp Emese aneszteziológus főorvos koordinálja az alapítvány egészségügyi szakembereivel együttműködve.

Altatásos fogászati és szájsebészeti ellátás

A Down Alapítvány felnőtt korú sérült ügyfelei, (értelmi fogyatékosok és halmozottan sérült személyek) számára a SOTE Fogorvostudományi Karának Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján lehetőség van altatásban végzett fogászati és szájsebészeti ellátásra.

Az altatásos fogászati ellátás kiterjed:

 • a fogászati ellenőrzésre, a diagnózis felállítására, és például a fogkő eltávolítására, amennyiben a fogyatékos személy állapota ezt kívánja;
 • továbbá az altatásban végzett teljes körű fogászati kezelésekre, fogpótlásra, valamint szájsebészeti beavatkozásokra, műtéti körülmények között.

A Klinikának az altatásos fogászati ellátás biztosításához aneszteziológiai-intenzív terápiás osztályos háttere van, ahol biztosított valamennyi feltétel a narkózisban végzett kezelésekhez és műtétekhez.

A Down Alapítvány otthonaiban[1] élő fogászati beavatkozást igénylő értelmi fogyatékosok és halmozottan sérült ügyfelek felkészítését és a Klinikára kísérését a Down Alapítvány munkatársai biztosítják.

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján Dr. Fülöp Emese aneszteziológus főorvos irányítja és koordinálja a sérült, fogyatékos páciensek fogadását, aneszteziológiai ellátását, az alapítványi segítőkkel karöltve. A kezelésre érkező ügyfeleknek a Klinika felvételi irodájában kell jelentkezniük, ahol a szükséges adminisztráció megtörténik.

Elérhetőségek, kontakt személyek:

 • Down Alapítvány elérhetőségei:
  • Központi iroda: 1143 Budapest, Ilka u. 26. II./6. Tel.: 788-2513
  • Vámos Magdolna, egészségügyi koordinátor:  06 (30) 632 1075
 • SOTE Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika
  • A klinika telefonszáma: 061 266 0457
  • A klinika címe: 1085 Budapest, Mária u. 52.

A SOTE Fogászati Klinikája és a Down Alapítvány között létrejött „Együttműködési megállapodás” értelmében a Klinikát 2014. szeptemberétől lehet felkeresni egyedileg, de csoportosan[2] is altatásos fogászati ellátás igénybevétele céljából.

Nem csak az Alapítvány ügyfeleit, de az ország bármely más területéről érkező értelmi fogyatékos és halmozottan sérült személyeket is várják a Klinikán, mindazokat, akiknél a fogászati beavatkozások anesztézia nélkül nem végezhetőek el.

Az altatásos fogászati ellátás igénybevételével kapcsolatos részletes információt a DOWN Alapítvány egészségügyi koordinátorától [Vámos Magdolna  06-30-632-1075] lehet kérni, vagy jelentkezni lehet a Down Alapítvány fent megadott címén, telefonszámán.

A sérült ügyfeleket speciális tréning keretében készítjük fel a fogorvosi látogatásra, és mindarra, ami ott várhatóan történni fog velük.  Ezen a tréningen megtanítjuk a helyes fog és ínyápolást, valamint a szájhigiénével kapcsolatos minden más elengedhetetlenül fontos ismeretet is.

Az fogászati ellátást igénylőknek előre egyeztetett időpontban, a kezelési nap reggelén ¾ 8 és 8 óra között kell jelentkezniük a Klinika első emeleti betegfelvételi irodájában. A bejelentkezéshez szükség szerint segédkeznek a kíséretet biztosító alapítványi munkatársak.

Első látogatáskor általában a fogászati státusz felvételére kerül sor, de akut problémák esetén a sürgősségi kezeléseket is elvégzik.

Alapvető szabály, hogy azok a betegek, akiket altatásban kezelnek, éhgyomorral érkezzenek a klinikára. A reggeli gyógyszer adagját természetesen mindenki megkaphatja a beavatkozás előtt is, de ha a tabletták szedése kifejezetten étkezéshez kötött, akkor azt inkább a fogászati kezelés utánra kell halasztani.

A nagyobb beavatkozásokat, pl. fogpótlásokat, amelyek miatt több alkalommal is fel kell keresni a Klinikát, alaposan meg kell tervezni. A sérült ügyfelekkel meg kell ismertetni a megoldások választékát, lehetőségeiket, és el is kell velük fogadtatni azokat a feltételeket, amelyek a beavatkozás velejárói.

Rendkívül fontos, hogy a fogászati rendelőt felkereső ügyfelek - számukra egyszerű és közérthető formában - kellő felvilágosítást kapjanak. Meg kell tanulniuk mindazt, ami számukra elengedhetetlen a kezelésekkel kapcsolatban, és ismerniük kell a fogorvosnál elvárt viselkedés szabályait is. A segítők/kísérők szakszerű oktatást kapnak a praktikus segítségnyújtásról, és a könnyen érthető formában történő felkészítés lehetőségéről. Beszélnek a fogászati kezelés helyszínéről, a fogorvosról, aki fogadja őket és interaktív módon bemutatják, hogy mi fog történni a rendelőben.

A Klinikán az orvos-beteg találkozás alkalmával, személyre szabottan mondják el az aktuális fogászati problémákat, és a javasolt kezelés folyamatát.

Az altatásban végzendő beavatkozásnál - azt megelőzően - elengedhetetlenül szükséges az alábbi vizsgálatok elvégzése, mivel anesztéziára csak a vizsgálatok eredményének birtokában kerülhet sor.

 • labor vizsgálatok: általános vérkép és vizeletvizsgálat;
 • mellkasröntgen;
 • EKG.

Altatásos fogászati kezelés nem végezhető abban az esetben, ha a fenti vizsgálatok eredményei közül bármelyik kontraindikálja az anesztéziát.   

Azok a páciensek, akik a reggeli órákban kerülnek altatásra, már délután elhagyhatják a klinikát.

Az altatás utóhatásainak megszűnéséig a betegeket fekvőbeteg osztályon helyezik el.

A megállapodás értelmében altatásos kezelésre egyszerre két pácienst rendelnek vissza.

 

Gondnokság alatt álló személyeknél az altatásos fogászati beavatkozáshoz szükség van gondnok által aláírt beleegyező nyilatkozatra.

 

[1] Átmeneti otthon, gondozóház, lakóotthon, SALSA lakás

[2] maximum öt fős csoportokban

 

Az altatásos fogászati ellátás története a Down Alapítványnál

A Down Alapítvány altatásos fogászati rendelője – 1998 és 2008 között – összesen tíz évig működött sikeresen, saját erőből, saját anyagi lehetőségek által megszabott módon. A létrehozását egy pályázat tette lehetővé, a fenntartásával kapcsolatban pedig szinte minden kiadást a Down Alapítvány és a fogászati rendelőt fenntartó dr. Müller Tibor fogorvos fedezett. Az igény már akkor lényegesen nagyobb volt, mint amit az Alapítvány ilyen módon ki tudott elégíteni. A jelentkezések alapján legalább évi 400 altatásra lett volna szükség, ezzel szemben, ha minden nagyon jól ment, évi 240 altatást tudtunk elvégezni, ami a 10 év alatt igen jelentős betegszámot eredményezett.

Az altatásos fogászat működtetésében két lelkes szakember, dr. Müller Tibor fogszakorvos-szájsebész, valamint dr. Bedő Károly aneszteziológus vállalt kulcsszerepet. Ők olyan szinten magukénak tekintették a sérültek fogászati ellátásának ügyét, hogy az Alapítvány nehezebb időszakában önkéntesként is folytatták a munkát.

Az altatásos fogászati ellátást biztosító rendelőnket „a hőskorban” egy PHARE-pályázaton nyert összegből alakítottuk ki, szereltük fel és az első két évben ebből a pénzből működtettük. Használt berendezéseket vásároltunk, amelyek hamar elöregedtek, így fokozatosan le kellett cserélni szinte valamennyit.

A felnőtt értelmi fogyatékosok és halmozottan sérültek altatásos fogászati ellátását ekkor még nem támogatta az OEB, annak ellenére sem, hogy évekig lobbiztunk a fenntartás érdekében. Utólag elmondható, hogy a lobbi, a rengeteg beadvány, a számítások, a megvalósíthatósági tanulmányok, stb. végül is sikerrel jártak. Ha néhány rendelőre korlátozottan is, de megvalósult, hogy az értelmi fogyatékos és halmozottan sérült személyek altatásos fogászati ellátását a társadalombiztosítás finanszírozza.

Az értelmi fogyatékosok egyik legszomorúbb és legszembetűnőbb jellegzetessége az elhanyagolt száj, a rossz fogak és a korán bekövetkező foghiány, vagy teljes fogatlanság, amely nem csak esztétikai szempontból hátrányos, de a táplálkozást is rendkívüli megnehezíti, ezáltal a segítő személyzetre még több és nehezebb feladatot ró.

A középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos valamint a halmozottan sérült emberek fogászati ellátása gyakran csak altatásban végezhető el. Általában nincs elég idő és lehetőség a fogorvos és a páciens együttműködésének türelmes kialakítására. Ennek egyik oka lehet, hogy a súlyosan sérült páciens nem képes együttműködésre, a másik gyakori ok, hogy általában sürgős ellátást igénylő esetekről van szó. Ilyenkor a sérült személy eleve fájdalmakkal, elhanyagolt, komplikációkra okot adó állapotban kerül a fogorvosi székbe.

A fogmegtartó tevékenységen kívül igen nagy hangsúlyt fektettünk a primer prevencióra, a fogak romlását megelőző száj-és fogápolás oktatására, általánossá tételére. Folyamatosan arra törekedtünk és törekszünk ma is, hogy a sérült embert együttműködésre ösztönözzük, oktassuk, és tanítsuk meg mindarra, ami az önálló élet felé segíti.

A súlyosan fogyatékos vagy halmozottan sérült emberek hosszú ideig fogmegtartó ellátásban (fogtömés) szinte egyáltalán nem részesültek. A sürgősségi ellátás volt az egyetlen, amit megkaptak, de azt sem könnyen. Többnyire rendelőről-rendelőre küldözgették őket, és a beavatkozás csak több napos hospitalizáció keretében történhetett meg.

Magyarországon a világ más országaihoz hasonlóan az értelmi fogyatékosok össznépességhez viszonyított aránya 2%. Ebből 0,8% a súlyos kategória, vagyis "értelmileg akadályozott" és/vagy "halmozottan sérült". Az "értelmileg akadályozott" besorolás olyan mérvű fogyatékosságot jelent, amely akadályozza az így minősített embereket az együttműködő viselkedésben, a fogászati kezelés mikéntjének tudatos megértésében és az ezzel járó stressz elviselésében. A "halmozottan sérültek" esetében az értelmi fogyatékossághoz gyakran más fogyatékosság, így hallás- vagy látáscsökkenés, mozgássérültség, esetleg genetikai vagy más, az állapotukat súlyosbító betegség (epilepszia, cukorbetegség, szívbetegségek) vagy rendellenesség (fejlődési rendellenesség) járul.

Ha megfelelően tanítjuk és neveljük, valamint rendszeresen prevenciós jellegű fogászati felülvizsgálatban részesítjük a népességnek ezt a hányadát már kora gyermekkortól, akár 80%-uknál elérhetjük az együttműködő viselkedést. Ez azt jelenti, hogy altatás nélkül is kezelhetőek és esetleg az átlagos egészségügyi ellátó rendszerbe integrálhatóak lesznek. A maradék, együttműködésre képtelen 16 000 személy, melynek 25%-a, azaz 4 000 ember Budapesten él, potenciális pácienst jelent a különleges személyi és tárgyi felkészültséggel, altatási lehetőséggel rendelkező fogászati szakrendelőkben.

Az altatásos fogászati kezelési lehetőség nem csak a fogyatékos személyek számára létfontosságú, de a családnak, és a számukra szolgáltatásokat nyújtó intézmények, otthonok gondozóinak, segítőinek is, mert a biztos és ismert lehetőség megszabadítja őket attól a stressztől, amit a fogproblémáktól való rettegés, az elutasítás, a tehetetlenség érzése vált ki.

 A Down Alapítvány fogászati programjával korábban is, és ma is szeretné bemutatni, hogy bár a szolgáltatás a fogászat területén többletigényt mutat, de ezen igények teljesítése nem lehetetlen!

Mindig is reméltük elérni, hogy megfelelő oktatással, a fogápolási kultúra terjesztésével, odafigyeléssel és a megfelelő intézményhálózattal az értelmi fogyatékos ember, ugyanúgy, mint bárki más, ép fogakkal, jó szagú lehelettel, érthető beszéddel és egészséges mosollyal élhessen közöttünk.

2008-ban komoly csapásként érte Alapítványunkat,  és főként figyatékos ügyfeleit, hogy bezárták a Szabolcs utcai Gyógyintézeti Központot, ahol a rendelőnket működtettük. Évekig próbálkoztunk a visszaállítással, de nem sikerült.

Most, sok év kihagyás után ismét van altatásos fogászati rendelés a SOTE Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika és Dr. Fülöp Emese aneszteziológus főorvos jóvoltából.

 

 

Attachment Size
ALTATÁSOS FOGÁSZAT-1-4.doc 59 KB