A Down Alapítvány szolgáltatásai

Egy sérült gyermek születése nagy trauma a családnak. Nagy trauma, mert nem vagyunk felkészültek erre a lehetőségre, úgy éljük életünket és tervezzük gyermekeinket, hogy nem vesszük számításba ennek kockázatát, holott ez szinte mindenkire vonatkozik. Megszületik a sérült gyermek és tanácstalanul és kétségbeesetten állunk a helyzet előtt, megoldhatatlan problémának látjuk. Pedig van segítség!
A felnőttkor problémái még talán a gyerekkoriaknál is súlyosabbak, megoldatlanabbak. Az értelmi fogyatékos fiatal kikerül az iskola jól ismert és védett világából, hirtelen légüres térbe kerül. A szülők pedig pánikba esnek, nem tudva, hogy az addigi, viszonylag biztonságos iskolai szituáció elmúltával hogyan fog alakulni az életük.
Bizonyos szolgáltatásaink kortól függetlenek, mind gyermekek, mind felnőttek igénybe vehetik. Ilyenek a tanácsadó szolgáltatásaink, az Átmeneti Otthonok, a Támogató Szolgáltatások, az altatásos fogászati ellátásunk, a szabadidős foglalkozások, a sportprogramok, a nyaralások, a szülői tréningek, a tehetségkutatás és gondozás.
Az intézményi szolgáltatási díjak intézményenként eltérőek és egy évben kétszer korrigálhatóak. A gyakori változások miatt itt a számítás elvét mutatjuk be, valamint tervezett intézményi térítési díjakat.

Az aktuális térítési díjak az alapítványi és önkormányzati hozzájárulások mértékétől, valamint a támogatott lakhatásokban az egyéni igénytől függően változhatnak. Az aktuális személyi térítési díjakat minden intézményünk kifüggeszti.
A Down Alapítvány Szolgáltató Centrumaiban nyújtott, állami támogatást nem élvező szolgáltatások listáját és árait találhatják meg a melléklet dokumentumban.
2022 Szolgáltatási díjak.pdf