Koronavírus fertőzések megelőzését célzó járványügyi szabályzat, infekciókontroll terv

Koronavírus fertőzések és a COVID-19 okozta járvány kialakulásának megelőzését
szolgáló járványügyi szabályzat és infekciókontroll terv

Az Alapítvány lakóotthonaiban élő ügyfelek, valamint az Alapítvány dolgozóinak védelme a Korona vírusfertőzéssel szemben 2020. márciusa óta a legfontosabb egészségvédelmi prevenciós feladatunk.

Az eddigi járványügyi adatok alapján a COVID-19 által okozott megbetegedés súlyos formája elsősorban az idős és/ vagy krónikus betegségben szenvedőket, rossz immunállapotú személyeket érinti. A fertőzés – járványügyi jellegéből adódóan – a zárt közösségekben, intézményekben terjed leginkább. Ilyenek a Down Alapítvány átmeneti otthonai, de a 6–12 fős támogatott lakhatási szolgáltatatást nyújtó otthonokat is ide sorolják a kapcsolódó rendeletek. Nagyobb közösségekben a vírus képes gyorsan elterjedni és nagyszámú súlyos, esetleg végzetes kimenetelű megbetegedéseket okozni.

A Down Alapítvány valamennyi bentlakásos szolgáltatására vonatkoztatva fontos tudni, hogy a kialakuló COVID-19 fertőzéseknek, illetve járványoknak különösen súlyos hatásai és következményei lehetnek, mivel a szolgáltatásokat igénybe vevő értelmi fogyatékos személyek, egy részének krónikus betegsége is van. Alapítványi specifikum, hogy több ügyfél 25–30 éve él az otthonainkban, így ők mostanra már idős emberekké lettek. Előrehaladott életkoruk miatt fokozottan veszélyeztetettek, ami miatt a betegség kedvezőtlen kimenetelének kockázata nagy.

I. A koronavírus fertőzésről általában

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a koronavírusok olyan vírusok családját képezik, amelyek a megfázásnak tűnő állapottól a súlyosabb tünetekig terjednek.

A koronavírus fertőzés korai tünetei:

Láz, köhögés, akadozó légzés és levertség, izomfájdalom, íz és szagérzékelés hiánya. Ezek akár egy kezdődő influenza tünetei is lehetnek, de akár a koronavírus korai jelei is. Pont emiatt nehéz emberek tömegéből ezeket a tüneteket kiszúrni, hisz nagyon hasonlóak. A megbetegedés súlyosabb esetben tüdőgyulladáshoz, súlyos akut légzőszervi szindrómához, veseelégtelenséghez és akár halálhoz is vezethet.

A koronavírus lappangási ideje: általában 4–5 nap, de ritkább esetekben akár 2 hét (10–14 nap) is lehet. Ez azt jelenti, hogy ennyi időn keresztül a fertőzött személy nem érzékeli a betegség tüneteit, azonban a lappangási idő alatt már ő maga is megfertőzhet másokat.

A COVID-19 vírus egy ártatlannak tűnő tüsszentéssel vagy köhögéssel új fertőzéseket idézhet elő. Elsődlegesen tehát cseppfertőzéssel terjed, de nem kizárt az sem, hogy a vírust fertőzött tárgyak közvetítik. A szennyezett tárgyakkal érintkező szennyezett kézzel az orr, a szem, vagy a száj nyálkahártyára átvitt vírus is kiválthatja a fertőzést.

Koronavírus fertőzések forrása lehet a tünetmentes COVID-19 hordozó személy, és a vírus által okozott fertőzés miatt már megbetegedett, és tünetekkel rendelkező ember. Egy már megfertőződött személy minimum 3 másiknak képes átadni a betegséget, de az sem ritka, hogy több tíz vagy 100 embert fertőz meg egyetlen COVID-19 hordozó.

Fertőzési láncnak hívjuk azt, amikor a vírusok véletlenszerűen terjednek egyik személyről a másikra, fertőzést okozva. A fertőzési lánc azonban megszakítható a szigorú higiénés rendszabályok betartásával.

II. A Down Alapítvány bentlakásos szolgáltatásaiban a következő intézkedéseket kell bevezetni a COVID-19-el összefüggő kockázatok kezelésére

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 13305-16/2020/EÜIG számú határozatában előírt, és a látogatási tilalmat kiegészítő határozatában elrendelt kijárási tilalmat az alapítványnál bentlakásos szolgáltatást igénybe vevő értelmi fogyatékos ügyfelekre nézve szigorúan be kell tartani. Az intézményt elhagyni csak kizárólag indokolt esetben (munkavégzés céljából, vagy szükséges egészségügyi vizsgálatok elvégzése érdekében) az intézményvezető engedélyével lehet. Aki a kijárási tilalom kihirdetésekor nem tartózkodott az otthonokban, az másnap már csak két hetes elkülönítést követően térhetett vissza feltéve, ha időközben nem jelentkeztek nála betegségre utaló tünetek.

Az Alapítvány minden egyes szolgáltatásának fel kell készülnie a COVID-19 okozta megbetegedés tüneteit mutató ügyfeleink izolációjára, át kell gondolni, és írásban is rögzíteni kell az elkülönítés gyakorlati megvalósításának lehetőségét a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek figyelembevételével. A lakóegységenként elkészítendő COVID-19 protokollban és izolációs tervben részletezni kell a bent lakók átköltöztetésének lehetőségeit, illetve azokat a nehézségeket, amelyek a helyi adottságok miatt nem, vagy csak részlegesen teszik lehetővé a szabályos izolációt.

Amennyiben egy-egy intézményben a nagyobb számú COVID-19 fertőzésre gyanús személy izolációja nem megoldható, annak tárgyi és személyi feltételei meghaladják az illető otthon lehetőségeit, az Alapítvány többi intézményével együttműködve kell optimális megoldást találni, illetve az egészségügyi ellátó rendszer közreműködését kérni.

A lakóotthonokban dolgozó munkatársak (gondozók/segítők, foglalkoztatók, mentálhigiénés szakemberek és pszichológusok) fokozottan figyeljék az ügyfeleknél a tünetek megjelenését. Fontos a testhőmérséklet, esetleges láz és a légúti tünetek folyamatos monitorozása. Gyakorlati megoldásként a naponta kétszeri lázmérőzést, annak dokumentálását, és a változások követését kell biztosítani. A testhőmérséklet mérésére érintés nélküli lázmérő javasolt, de ha erre nincs lehetőség, akkor minden egyes személy után a lázmérőt fertőtleníteni kell.

Saját magán COVID-19 fertőzésre utaló tüneteket észlelő dolgozó ne menjen munkába, hanem értesítse az intézményvezetőt, és egyidejűleg hívja telefonon a háziorvosát.

A vezetők egyik feladata a fertőzés gyanújával munkahelyétől távolmaradó dolgozó követése. COVID-19 fertőzött dolgozó esetén meg kell tudni, ki kell deríteni, hogy a beteg kikkel érintkezhetett, kiket fertőzhetett meg. Ha a megfertőződött munkatárs az elmúlt 14 napon belül ügyfelek mellett dolgozott, akkor az intézmény egészét fertőzöttnek kell tekinteni, és annak megfelelően kell eljárni.

Az értelmi fogyatékos ügyfelek körében koronavírusra utaló tünet megjelenése esetén haladéktalanul értesíteni kell az ügyfél háziorvosát vagy az intézményi orvost, és gondoskodni kell az érintett személy elkülönítéséről.

A foglalkoztató műhelyek szünetelésével az ott végzett munka átkerült a lakóingatlanokba. A kényszerű otthon tartózkodás ideje alatt a kézműves termékek előállítása és az egyéb otthon is végezhető munkák változatlanul folynak. Az alapanyagok és a késztermékek szállítását végzők nem lépnek be a lakóingatlanokba: a becsomagolt áru a ház előtt az utcán kerül kicserélésre a házban dolgozó és a szállítást végző munkatárs között.

A napi gondozást és egyéb szakmai tevékenységet végző dolgozók szigorított higiénés rendszabályok betartása mellett lépnek be az ingatlanokba és kezdik meg a munkát.  Érkezéskor teljes átöltözésre, lehetőség szerint zuhanyzásra, de legalább szigorú kézmosásra és kézfertőtlenítésre van szükség. Az átöltözéshez, az utcai ruha és cipő tárolására izolálható helyiséget, de legalább szekrényt kell biztosítani. Naponta tiszta munkaruhát és a házból sosem kivitt munkacipőt kell viselni.

A munkatársak - amennyire ez lehetséges - a tömegközlekedést elkerülve járjanak be a munkahelyükre. Aki tud, használjon saját gépkocsit, és vegye fel útközben a munkatársait.  Ahol ez megoldható, ott a dolgozók az alapítvány gépkocsiparkját hasznosítva járjanak be az intézményekbe.

Amennyiben van rá lehetőség, és a dolgozó is vállalja célszerű hosszabb időre beköltözni a bentlakásos intézménybe, ezzel nagymértékben csökkentve a beérkezések gyakoriságát.

Az Alapítványnál működő egészségmenedzsment[1] csoport, foglalkozik a COVID-19 fertőzések megelőzésével, illetve a járványveszéllyel és a jelenlegi járványhelyzettel összefüggő feladatok koordinálásával. A csoport minden tagjának követnie kell a COVID-19 fertőzésekkel/járványokkal kapcsolatos országos eljárásrendet, és annak alapján, ha szükséges helyi eljárásrendet kell összeállítaniuk.

Az egyes intézményeket irányító szakemberek felelősek azért, hogy minden dolgozó megkapja a szükséges infekciókontroll képzést, beleértve a kéz-higiénére és az egyéni védőeszközök használatára vonatkozó gyakorlati oktatást[2].

A vezetők feladata, hogy az országban rendelkezésre álló, és hozzáférhető egyéni védőeszközök, megfelelő kéz-fertőtlenítő és tisztítószerek rendelkezésre álljanak a bentlakást biztosító otthonokban. Azokról a nehézségekről és problémákról, amelyek a beszerzést és az ésszerű intézkedéseket ellehetetlenítik, pontos feljegyzést kell készíteniük

Ugyancsak a vezetők felelőssége biztosítani a rendszeres takarítási, fertőtlenítési és hulladékkezelési feladatok ellátásának zökkenőmentességét és a higiénés szabályoknak való megfelelését.

Az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani kell akkor is, ha a dolgozók egy rész kiesik (például megfertőződik, karanténba kényszerül), ezért az Alapítványnak is, és ezen belül minden intézménynek erre vonatkozóan kész tervvel kell rendelkeznie.

Intézkedések és szabályok a COVID-19 idején

Az Alapítvány összes lakóotthonának bejáratánál tájékoztatót kell kihelyezni arra vonatkozóan, hogy jelenleg általános látogatási tilalom van érvényben.

Gondoskodni kell arról, hogy az intézményben dolgozó, illetve oda belépő valamennyi személy megfelelő kézfertőtlenítést végezzen (kézmosás meleg vízzel és szappannal, vagy alkoholos kéz-fertőtlenítőszer használata) és ügyeljen a köhögési etikettre.

A kézhigiénés előírás betartatásán kívül az otthonba belépő dolgozó esetében szükség van lázmérésre, a tünetek önbevallására, a velük együtt élő családtagok tünetmentes állapotára vonatkozó nyilatkozatra is.

A dolgozók mindennap kötelesek tiszta váltóruhában végezni a munkájukat, amit kizárólag az erre a célra rendszeresített öltöző helyiségben vesznek magukra. A munkahelyi öltözéket (ruhát, váltó cipőt) az utcai ruházattól, elkülönítve kell tárolni.

Általában is igaz, de COVID-19 gyanúja esetén kötelező, hogy a légúti tüneteket mutató ügyfelekkel kontaktusba kerülő dolgozóknak sebészi orr-szájmaszkot, védőszemüveget vagy

álarcot, védőruhát, kesztyűt és sebészi sapkát kell viselniük (Beteg, vagy korona-gyanús ügyfél esetén FFP2, FFP3 respirátor viselése lenne a legjobb megoldás).

Az egyéni védőeszközök szakszerű fel- és levételére vonatkozó szabályokat minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania. Erre vonatkozó tájékoztató jól látható helyen legyen kifüggesztve az otthonokban. Ez a képzés tananyagának is részét képezi.

A járvány egész ideje alatt, a szokásosnál is nagyobb szükség van a felületek és a környezet rendszeres takarítására és fertőtlenítésére.

Erre a célra széles spektrumú, azaz virucid hatással is rendelkező tisztító-, illetve fertőtlenítőszereket kell használni. Amennyiben ezekből hiány van, semleges tisztítószerrel való lemosás után a felületek 0,1%-os hígítású Na-hipoklorittal / Hypo / való fertőtlenítése is megfelelő lehet. Érzékenyebb felületekre a nátrium-hypoklorit roncsoló hatása miatt, 70 %-os etanol tartalmú készítményt kell alkalmazni.

Lásd a lenti mellékletet

Biztosítani kell a folyékony szappan és papírtörölköző elérhetőségét a kézmosáshoz. Amennyiben papírtörölköző nem áll rendelkezésre, rendszeresen (minimum naponta 4x) cserélni kell a textil törölközőket, az ügyfeleknek pedig saját törülközőt kell használni a kézmosáshoz.

Fekvőbeteg ellátó intézményből, kórházból a bentlakásos szolgáltatásokba csak negatív COVID-19 eredményű teszt birtokában vehető vissza ügyfél.

A központi rendelkezés ezt írja elő, és az NNK egyértelműen azt állítja, hogy a tesztelés a kiadó kórház kötelessége. Mivel eddig több alapítványi lakót küldtek vissza ellentmondást nem tűrő megoldásban teszteletlenül a kórházakból, az egészségügyi szolgáltatók és a hatóságok együttműködésében nem lehet bízni, tehát minden alapítványi bentlakásos szolgáltatónak magának kell megoldást találnia az ilyen helyzetre.

Amennyiben kényszerhelyzet áll fent, és fentiek ellenére vizsgálati eredmény nélkül is visszaszállítják a lakhatást igénybe vevő ügyfelünket, akkor őt, 14 napig izolációs szobában kell elhelyezni.

A COVID-19 fertőzés több ügyfélre való átterjedésének megakadályozása érdekében legyen kijelölve az a dolgozó, aki kizárólag a gyanús, vagy megerősített COVID-19 esetek ellátásában vesz részt.

Amennyiben a fizikai feltételek vagy az illető értelmi fogyatékossága miatt nem oldható meg a lakóegységen belüli izoláció, akkor 14 nap időtartamra, külön izolációt biztosító szálláshelyről és gondozókról kell gondoskodni.

Mivel erre már volt precedens az alapítványban tudható, hogy egyetlen 24 órás felügyeletet igénylő ügyfél 2 heti bentlakása 650 000 forintba kerül. Ennyi pénzt kell előteremtenie annak a szolgáltatásnak, ahol az izolációt nem tudják helyben és ugyanazzal a személyzettel megoldani, mint a szolgáltatást magát.

Teendők a COVID-19 tüneteit mutató ügyfelekkel kapcsolatban

A fertőzés-gyanús ügyfelek esetén haladéktalanul értesíteni kell az illetékes népegészségügyi hatóságot, valamint a háziorvost vagy intézményi orvost a mintavétel, illetve ha szükséges, aktív fekvőbeteg-ellátásba helyezés érdekében.

Az gyanús személy háziorvosának vagy az intézményi orvosnak kell a COVID-19 fertőzés gyanúját megállapítani és az abban foglaltaknak megfelelően eljárni azzal a kitétellel, hogy az intézményben maradó gyanús beteg esetén is el kell végezni a vírus kimutatására irányuló mintavételt, és meg kell kérni a PCR vizsgálatot is.

A lakóotthon orvosa dönt, hogy fennáll-e a COVID-19 fertőzés gyanúja, emellett a beteg alapbetegségei és a klinikai kép alapján arról is dönt, hogy szükséges-e a megbetegedett személy hospitalizációja.

III. A COVID-19 fertőzés megelőzésében szerepet játszó személyi és tárgyi feltételrendszer a Down Alapítványban

Az Alapítvány valamennyi intézménye rendelkezik saját alapellátási orvossal, a támogatott lakhatásban élők pedig saját családorvossal. Szerződés szerint az átmenti otthonok lakóinak orvosi ellátása napi 2 órában történik. A lakhatási szolgáltatások mindegyike szerződésben áll területileg illetékes családorvossal, és a bentlakók saját családorvosával is kapcsolatot tartanak. Ezek az orvosok ismerik a páciensek egészségstátuszát, és felelősen végzik orvos szakmai feladataikat, beleértve a fertőző betegségek és járványok megelőzését.

Alapellátást végző alapítványi intézményi orvosok az átmeneti otthonokban, a lakóotthonokban és a TÁMLAK-okban 

Down Alapítvány 1. számú Átmeneti és Napközi Otthona             1116 Budapest, Szalóki utca 53.

Dr. Horváth Péter – 1117 Budapest Fehérvári út 12. – 30/815-2218

Down Alapítvány 2. számú Átmeneti és Napközi Otthona             1107 Budapest, Zágrábi út 13.

Dr. Kovács Béla  – 1105 Budapest, Zsivaly u. 2.  – tel: 20-984-2228

Andor Utcai kiscsoportos lakóotthonok 1116 Budapest, Andor u. 6.

Dr. Fülöp Györgyi – 1117 Budapest, Hengermalom u. 14 – tel: 1/204-2119

Csengery Utcai Kiscsoportos Lakóotthon 1067 Budapest, Csengeri u. 64.

Dr. Fonó Péter – 1067 Budapest, Ötvös u. 4. tel: 1/322-1827

Felcsúti Utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás 1162 Budapest, Felcsúti u. 65.

Dr. Zoltai Erika – 1162 Budapest, Délceg u. 33. – tel: 1/409-5711

Márga utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás 1103 Budapest Márga u. 28

Dr. Kővári Ilona – 1105 Budapest, Gergely u. 26. tel: 30/200-5658

Oroszlán utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás 1152 Budapest Oroszlán u. 102.

Dr. Csirmaz Ilona – 1152 Budapest Rákos u. 58. – tel: 1/506-0143

Down – Town Sarokház Lakóotthon 1152 Budapest, Petőfi út 24.

Dr. Szinetár László – 1153 Budapest, Deák Ferenc u. 2. –tel: 1/307-6349

Somfa közi Támogatott Lakhatási Szolgáltatás 1107 Budapest, Somfa köz 12.

Dr. Kovács Béla  – 1105 Budapest, Zsivaly u. 2.  – tel: 20-984-2228

Üllői úti Támogatott Lakhatási Szolgáltatás 1107 Budapest Üllői út 124.

Dr. Kovács Béla  – 1105 Budapest, Zsivaly u. 2.  – tel: 20-984-2228

2020.március 14-óta a COVID-19 járvány miatt a járóbeteg ellátás csak nagyon indokolt esetben fogad betegeket. Többségük határozatlan ideig szünetel! Ez fokozott kockázatot jelent az alapítvány ügyfelei számára, hiszen saját egészségmenedzsmentjük korlátozott, így az átlagosnál is jobban támaszkodnak az orvosi véleményre. A bentlakásos szolgáltatások munkatársaira az egészségügy leállítása többlet stresszt jelent, emiatt fokozott szupervízióra és az u. „kiégés” állapotának megelőzésére van szükségük.

Járó- és fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézményeink jelenleg távorvoslást és telefonos vagy videó tanácsadást, konzultációt tudnak kínálni.

Gyermek Down Ambulancia a Bethesda Gyermekkórház

1143 Budapest Ilka utca 57.

vezetője: Dr. Ambrus Bence

elérhetősége: 1-422-2898

Down Egészségcentrum a Budai Irgalmasrendi Kórház

1027 Budapest, Frankel Leó út 54.

vezető főorvos: Dr. Zsolnai Mária neurológus-pszichiáter főorvos

elérhetősége: 1/438-8650,  20/222-2719

koordinátora: Vámos Magdolna

elérhetősége: 30/632-1075

A Down Alapítvány egészségügyi felelős munkatársai:

Az orvos szakmai háttéren kívül az Alapítványnál hatékony egészség menedzsment folyik, melyet egy hierachikusan felépült egészségügyi felelősi rendszer működtet.

Vámos Magdolna - egészségügyi szakmai vezető

elérhetősége: 30/632-1075 -

feladata: az Alapítvány egészségvédelmi, egészségfejlesztési tevékenységének irányítása, felügyelete, szabályzatok, protokollok készítése, az ápolási-gondozási munka alapítványi szintű szervezése, ellenőrzése, képzések szervezése, orvosokkal való folyamatos kapcsolattartás.

Átmeneti otthonok egészségügyi felelősei:

Jancsó Mária

Down Alapítvány 1. számú Átmeneti és Napközi Otthona             1116 Budapest, Szalóki utca 53.

elérhetősége: 20/979-7490

Kutasi Éva Csilla

Down Alapítvány 2. számú Átmeneti és Napközi Otthona             1107 Budapest, Zágrábi út 13.

elérhetősége: 20/337-5267

Miklósicsné Nachtigall Judit

Felcsúti Utcait Támogatott Lakhatási Szolgáltatás 1162 Budapest, Felcsúti u. 65.

Down- Town Sarokház Lakóotthon 1152 Budapest, Petőfi u. 24.

Oroszlán utcai támogatott lakhatás 1152 Budapest, Oroszlán u. 102.

elérhetősége: 20/585-3201

Csákó Anikó

Márga utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás 1103 Budapest Márga u. 28,

elérhetősége: 70/631-5148

Szomor Ágnes

Andor Utcai kiscsoportos lakóotthonok 1116 Budapest, Andor u. 6.

elérhetősége: 70-299-5253

Pásztor Brigitta

Csengery Utcai Kiscsoportos Lakóotthon 1067 Budapest, Csengeri u. 64

elérhetősége: 20/469-0022

Belső és külső kommunikáció a Down Alapítványnál COVID-19 járvány előfordulása esetén

Fertőző betegség, jelen esetben a COVID-19 fertőzés gyanú esetén a tüneteket észlelő szakembernek haladéktalanul jeleznie kell az intézmény vezetője és az egészségügyi felelős felé.  

Gyanú felmerülésekor a lehető leghamarabb értesíteni kell az intézményi háziorvost, aki a beteg telefonon keresztül történő kikérdezését követően felállítja a feltételezett diagnózist. Ha gyanú merül fel COVID-19 fertőzésre, a további intézkedés is az ő feladata.

Ezen kívül az intézmény vezetőjének értesíteni kell a területileg illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének vezetőjét, azaz a területi tisztifőorvost.

A COVID-19 gyanúról az intézmény vezetőjének azonnal tájékoztatnia kell az Alapítvány elnökét, és egészségügyi szakmai vezetőjét, akik majd felügyelik és ellenőrzi azoknak a járványügyi intézkedéseknek a végrehajtását, amit az intézmény háziorvosa, illetve a hatóság javasol.

Külső kommunikációval kapcsolatban szigorúan be kell tartani az alábbiakat:

Az írott és elektronikus sajtó felé erre kijelölt személy nyilatkozhat az alapítványban. Ez a személy az elnök.

Kórházi ápolásra szoruló COVID-19 betegről, vagy a járvány által érintettekről csak a kórházban erre kijelölt személy, leggyakrabban az orvos-igazgató fog nyilatkozni.

Az Alapítvány részéről nem megengedett, hogy munkatárs felvilágosítást adjon külső személynek.

Az Alapítvány elnöke dönt arról, hogy a sajtó megkeresésére ad-e tájékoztatást a lakóotthonokban előfordult fertőzött esetről, vagy járványról.

Ellenőrzések COVID-19 fertőzés intézményi előfordulása esetén

A Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve járványügyi vizsgálatot fog végezni annak a betegnek a környezetében, abban az intézményben, ahol a fertőzöttség bizonyítást nyert.

A járványügyi hatóság ellenőrizni fogja a járványügyi intézkedések végrehajtását, a folyamatos és záró-fertőtlenítés módszerét, a beteg izolációját, a kézfertőtlenítéshez rendelkezésre álló fertőtlenítőszereket, az adminisztrációt, stb.

Belső ellenőrzés:

Az intézményvezető az egészségügyi felelőssel – ha a COVID-19 fertőzött, vagy arra gyanús személy a lakóotthonban van izolálva – akkor annak gyógyulásáig köteles akár naponta többször is ellenőrizni, hogy a fertőzések továbbterjedésének megakadályozására tett intézkedések betartásra kerülnek-e.

Ellenőrzi, hogy a beteg megkapja-e az állapotának megfelelő ellátást, gyógyszert, folyadékpótlást, van-e kézfertőtlenítője stb.

Ellenőrzi a betegszoba és a beteg által használt fürdő, WC fertőtlenítő takarítását.

Szúrópróba szerint ellenőrzi, hogy a beteggel kapcsolatba kerülő segítő/gondozó mos-e rendszeresen kezet, a beteg által használt eszközök, edények tisztítását, fertőtlenítését.

Naponta ellenőrzi az intézmény egészében, az összes helyiségre kiterjedő takarítás minőségét.

A fenntartó vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni a fent felsoroltakon kívül azt is, hogy a fertőzések továbbterjedésének megakadályozására, járvány elhárítására valóban megfelelő módszereket alkalmaznak-e, és az intézményi orvos utasításait maradéktalanul betartják-e az érintett intézményben.

Ellenőrzik továbbá azt is, hogy a COVID-19-re vonatkozóan mennyire tájékozottak az intézmény munkatársai, birtokában vannak-e legalább alapszintű ismereteknek a betegséggel kapcsolatban.

Ha itt hiányosságot tapasztalnak, akkor haladéktalanul ki kell oktatni a munkatársakat a szükséges ismeretekről.

Az Alapítvány szabályrendszere és szakmai protokolljai biztosítják az egységes és minőségi szakmai munkát

Az Alapítványi szabályzatok rendszerének részét képezik az egészségvédelmi szabályzatok, protokollok:

 • Egészségügyi és gondozási szabályzat a Down Alapítvány intézményeiben
 • Fertőzőbetegségek megelőzésével kapcsolatos intézkedések protokollja
 • A dolgozók személy higiéniájára vonatkozó szabályok
 • A segítők személyi higiénével kapcsolatos feladatait meghatározó protokoll
 • Takarítási és fertőtlenítési protokoll
 • Teendők cystitis (hólyaghurut) esetén, és a megelőzés protokollja
 • Rühesség megszüntetésének szabályai
 • Gondnoki nyilatkozat influenza elleni oltás megtagadásakor
 • Kórházi felvételkor kötelező segítői feladatok protokollja
 • A mentőszolgálat, valamint az orvosi ügyelet és a háziorvos igénybevételének szabályai, a DOWN Alapítvány intézményeiben
 • Gyógyszerelési protokoll
 • Teendők a poloskairtás előtt és után protokoll
 • Élelmiszerbiztonsági kisokos, az étkeztetés jó higiéniai gyakorlatához

Ezekhez a szabályzatokhoz a COVID-19 kapcsán a következő protokollok és ajánlások adódnak:

 • Koronavírus fertőzések és a COVID-19 okozta járvány kialakulásának megelőzését szolgáló járványügyi szabályzat, infekciókontroll terv
 • Az egyes bentlakásos szolgáltatások intézmény-specifikus COVID-19 protokollja
 • A védőeszközök helyes használatának ismertetője
 • A helyes kézmosás ismertetője
 • Gyakori kézmosás és kézfertőtlenítés miatti bőrápolás az ekcéma kialakulásának megelőzésére
 1. Oktatás, képzés

Az Alapítvány dolgozóinak oktatáson kell részt venniük a korona vírus járvánnyal és megelőzésével kapcsolatos ismeretek elsajátítása érdekében.

Az oktatás során fel kell hívni a kollégák figyelmét többek mellett arra is, hogy a gondjainkra bízott fogyatékos emberek egészségének védelméért, a fertőzés behurcolásának megakadályozása érdekében csak minimális mértékben használják a tömegközlekedést, illetve kerüljék a zsúfolt tereket és a más emberekkel való találkozást. A dolgozóinkkal meg kell ismertetni a lakosságra vonatkozó, mindenkor aktuális kormányzati intézkedéseket.

Az oktatás csak kis részben folyik kontakt módon, az oktatásban résztvevők nagyobb része online kapja a tananyagokat és online táblázatban igazolja aláírásával (X), hogy olvasta, megértette és betartja az oktatás során kapott információt, utasítást. 

Elérési útvonal: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e_bewJ9PPecI1d4cpFKpi8o_oHwTWobHiElLAgrs0Lg/edit?usp=sharing

Minden dolgozó kapjon tájékoztatást/képzést munkakörtől függetlenül, aki állandó vagy eseti jelleggel kerül az ügyfelekkel kapcsolatba.

Az Alapítvány ügyfeleinek személyre szabott képzést kell kapniuk (könnyen érthető, szemléletes formában) a COVID-19 járvány megelőzéséről.

A munkatársak oktatásának/tájékoztatásának mindenkori felelőse az Alapítvány egészségügyi szakmai vezetője, az egészségügyi felelősök és a lakóotthonok vezetői.

Az ügyfelek oktatásáért az intézmény gyógypedagógusa, személyes mentoruk és az intézményvezető felelősek. Az ügyfelek lelki egészségének megóvása érdekében személyre szóló tanácsadást és konzultációt az alapítvány pszichológusaitól és személyi mentoruktól kaphatnak.

 

Budapest, 2020. március 01.

 

Vámos Magdolna

egészségügyi szakmai vezető

 

A protokollt jóváhagyta:

Dr. Gruiz Katalin

a Down Alapítvány elnöke

 

[1] Tagjait lásd 6. oldalon

[2] Lásd részletesen a 9. oldalon, az oktatás fejezetnél

Attachment Size
Koronavírus járványügyi szabályzat, infekciókontroll 204.72 KB
Koronavírus járványügyi szabályzat, infekciókontroll - Melléklet 70.56 KB
Covid 19 diasor 1.6 MB
Andor COVID-19 protokoll 158.43 KB
Andor látogatási tilalom enyhítése 175.55 KB
Csengery COVID-19 protokoll 140.72 KB
Csengery látogatási tilalom enyhítése 243.6 KB
Felcsúti COVID-19 protokoll 146.47 KB
Kajár COVID-19 protokoll 143.49 KB
Márga COVID-19 protokoll 149.88 KB
Oroszlán COVID-19 protokoll 139.5 KB
Oroszlán látogatási tilalom enyhítése 70.8 KB
Sarokház-COVID-19 protokoll 141.39 KB
Somfa köz és Üllői út COVID-19 protokoll 142.03 KB
Somfa köz és Üllői út látogatási tilalom enyhítése 182.27 KB
Szalóki COVID-19 protokoll 141.06 KB
Szalóki látogatási tilalom enyhítése 84.73 KB
Zágrábi COVID-19 protokoll 143.09 KB
Zágrábi látogatási tilalom enyhítése 138.58 KB
COVID-19 fertőzés esetén követendő protokoll 132.34 KB
Miért fontos a járvány idején is a megfelelően kontrollált vércukorszint 97.7 KB
D-vitamin és a COVID-19 betegség 86.4 KB
Sportedzéseken és sportversenyeken COVID-19 fertőzések megelőzésével kapcsolatos protokoll 88.48 KB
Javaslatok az új miniszteri leiratban foglaltak betartásához 66.65 KB
Szalóki Intézkedési terv 2020.09.11..pdf 199.14 KB
Zágrábi u-i ÁO,NO 2020.09.08.rendelkezése 147.55 KB
Gondnoki, hozzátartozói nyilatkozat orvosi ellátáshoz a COVID járvány idején 264.5 KB
Szeptember 22-től új eljárásrend a járvány megelőzésére EMI-től 343.49 KB
Szalóki II. hullám COVID-19 intézkedési terv 2020.11.29. 109.31 KB
Egészséges életmód és táplálkozási tanácsok koronavírus járvány idején 355.93 KB
Szalóki Korlátozó intézkedések enyhítése 25710-12021 EÜIG határozat nyomán 162.57 KB
Zágrábi Korlátozó intézkedések enyhítése 25710-12021 EÜIG határozat nyomán 198.91 KB
Kajár Korlátozó intézkedések enyhítése protokoll 2021.04.30 20.74 KB
Oroszlán u. Korlátozó intézkedések enyhítése protokoll 2021.04.30-tól 13.55 KB