Intézményi szolgáltatások térítési díja

TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁSI MÓDJA

Az önköltség alapján számított intézményi és az abból származtatott személyi térítési díjak megállapítását törvény szabályozza.

A díj megállapításának alapja a napköziotthonban, az átmeneti otthonban és a lakóotthonokban az intézmény egy főre jutó önköltsége, ebből kivonjuk az állami normatíva összegét és így kapjuk meg az intézményi térítési díjat, ami napra is és hónapra is kiszámítunk.

A személyi térítési díj maximálisan az intézményi tértési díj összege lehet, ha egyéb támogatásokat tudunk szerezni a szolgáltatások fenntartására, akkor abból "alapítványi hozzájárulás" néven támogatjuk azokat az ügyfeleinket, akik ezt kérvényezik.  A személyi térítési díjat csökkentő tételek az alábbiak lehetnek:

  • Egyes kerületek önkormányzatainak hozzájárulása a kerületi lakosoknak nyújtott egyik vagy másik szolgáltatáshoz.
  • Az Élelmiszerbankon keresztül kapott élelmiszer adomány becsült értéke. Az intézmény által felhasznált adomány egy főre jutó összege.
  • Alapítványi támogatás, mely kérvény benyújtásával kérhető és méltányossági alapon  kapható. A döntést a kuratórium (elnök) hozza meg. Az elmúlt években szinte minden ügyfelünk kapott ebből az alapítványi pénzalapból, a személyi térítési díjl 30–120%-át kitevő támogatást az igénybevett szolgáltatás típusától függően). A méltányossági alapú alapítványi díjszabás feltételei 2015. óta változatlanok: csak azok kérvényezhetik, akik teljes (komplett) szolgáltatás-csomagot vesznek igénybe. Ez azt jelenti, hogy:

1.) Csak teljes hónap igénybevétele esetén (lakóotthon, átmeneti otthon, napközi otthon). Aki csak néhány napot, 1–2 hetet vesz igénybe, annak az intézményi térítési díjból számított napidíjat kell fizetnie.
2.) Csak az intézményben bevezetett komplett szolgáltatáscsomag igénybevétele esetén (például napköziotthon + foglalkoztatás + étkezés). Aki csak egy-egy napot, egy hetet, vagy étkezés nélkül szeretne egész napos napközit igénybe venni, annak az intézményi térítési díjat kell személyí térítési díjként is megfizetnie.

Ez azt jelenti, hogy a kérvényezett és megítélt  személyre szóló alapítványi támogatás után fizetendő kedvezményes térítési díj tovább már nem csökkenthető, mondjuk az ebéd, vagy valamelyik foglalkozás, program lemondásával.  

Személyi térítési díj kiszámításának elve: a példa nem konkrét szolgáltatást tükröz, csak az arányokat mutatja!!

Díj (Ft/fő/hó) Bentlakás (30 nap) Napközi (21 nap)
Szolgáltatási önköltség (maximális létszám esetén) 220 000 120 000
Normatív támogatás havi összege   80 000   50 000
Intézményi térítési díj 140 000   70 000
     
Kérvényezhető alapítványi hozzájárulás (komplett csomag esetén)   40 000   20 000
Élelmiszerbank természetbeni adománya     4 000    2 000
Személyi térítési díj   96 000   48 000

A támogatott lakhatásnál a komplex szükségletfelmérés alapján megállapított személy-specifikus önköltség a mérvadó kiindulási pont, nem az intézményi önköltség, hiszen az ügyfelek eltérő szolgáltatás-csomagot vesznek igénybe, tehát az önköltség is személyenként más és más.

 

2018-RA TERVEZETT INTÉZMÉNYI ÖNKÖLTSÉGEK:

Szolgáltatás

Intézményi térítési díj
Ft/hó/fő – Ft/nap/fő

Zágrábi átmeneti otthon:

134.000

4466

Zágrábi napközi otthon:

 

3800

Szalóki átmeneti otthon:

158.000

5266

Szalóki napközi otthon:

 

4000

Andor lakóotthon:

111.000

3700

Csengery lakóotthon:

134.000

4466

Petőfi lakóotthon:

134.000

4466

 

Szolgáltatás

Átlagos havi díj (egyénenként eltérő)

Támogatott lakhatás

Lakhatás

Étkezés

Ápolás-gondozás

Fejlesztés

Társadalmi beilleszkedés

Márga támogatott lakhatás:

30.000

26.000

70.000

58.000

16.000

Üllői támogatott lakhatás:

19.500

26.000

31.200

45.500

7.800

Somfa támogatott lakhatás:

15.750

21.000

25.200

37.800

5.250

Felcsúti támogatott lakhatás:

15.600

22.800

42.000

31.200

8.400

Oroszlán támogatott lakhatás:

15.600

22.800

42.000

31.200

8.400