Sebestyénné Veisz Anna, vezető gyógypedagógus

Veisz Anna, gyógypedagógus vagyok, 2003. februárjától dolgozom a Down Alapítványnál.

Általános szakmai célom a hátrányos helyzetből adódó nehézségek csökkentése, illetve kiküszöbölése, élethelyzetek megoldására való törekvés.

Feladataim az Alapítványban:

  • Értelmi fogyatékos felnőttek képességfelmérése, szükségletfelmérése, a vizsgálati eredmények kiértékelése, fejlesztési tervek összeállítása.
  • Az egyéni fejlesztések koordinálása, figyelemmel kísérése, szakmai irányítása.
  • A továbblépés lehetőségeinek feltérképezése a foglakoztatás, szakmatanulás, lakhatás, az egyéni önálló életvitel mértékének megvalósulása érdekében.
  •  Team munka keretében szolgáltataásokat igénybe vevő értelmi fogyatékos személyek és fejlesztésükben részt vevő szakemberekkel folyamatos konzultációk és esetmegbeszélések.
  • Belső szakmai képzés és tanácsadás.
  • 2003-tól az Intézményi minőségirányítási program keretében minőségügyi vezetőként feladatom az éves munkatervek összeállítása és a megvalósításban való aktív részvétel, a partnerkapcsolatok folyamatos monitorozása, az elégedettség és elégedetlenség mérése; a jobb együttműködés érdekében intézkedési tervek létrehozása, vizsgálati protokollok összeállítása és összehangolása; a teljesítményértékelési rendszer kidolgozása és megvalósítása.