Domonkos Ágnes, gyógypedagógus, a Korai Fejlesztő vezetője, 2016-ig

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán diplomáztam 1999-ben. Ezt megelőzően 1998 szeptemberétől már a Főiskola Gyakorló Óvodájában dolgoztam gyógypedagógusként. Kilenc éven keresztül vezettem itt egyéni és csoportos fejlesztéseket (anyanyelvi nevelés, vizuomotoros fejlesztés, játékra nevelés).

A gyógypedagógiai diploma után jelentkeztem a Pécsi Tudományegyetem pedagógiai szakára. Ezt követően főiskolai hallgatók szakmai gyakorlati képzését is vezettem.

Részt vettem a Gyakorló Óvodában két könyv megírásában. Az egyik, az „Add a kezed!” című szakirodalom óvodai része, valamint több melléklet megírására, illetve összeállítására is vállalkoztam. A könyv főiskolai hallgatóknak ajánlott szakirodalom, valamint az ország különböző pontjain is használják mind speciális, mind integrált óvodákban egyaránt. Ugyanebben az évben (2006) került sor az óvoda 25 éves fennállására is, melynek apropójából az ott dolgozó szakemberek – gyógypedagógusok, logopédusok – közreműködésével megszületett az „Egy negyedszázados nevelő-fejlesztő munka tapasztalatai” című könyv.

Mivel a Gyógypedagógia Főiskola tanáraival szoros kapcsolatban álltunk, én is vállaltam, hogy a Strassmeier fejlődési skálát kipróbáljuk az óvodás gyermekek fejlettségi szintjének megállapítására. A több éves tapasztalat tanulságait, eredményeit foglaltam össze egyrészt a fent említett cikkben, majd 2007-ben a Gyógypedagógia Szemle című szakmai folyóiratban egyaránt.

2004 őszén felkeresett Kissné Haffner Éva, aki akkoriban a Down Alapítvány Korai Fejlesztő Központját vezette, hogy az addig egy éve működő intézménybe felkérjen gyógypedagógusként. Szívesen vállaltam ezt a munkát, melyet még az óvoda mellett végeztem félállásban.

2007-ben újabb felkéréssel állt elém az intézmény vezetője. Felajánlotta a saját posztja betöltését. Ekkor munkába álltam a Down Alapítványnál teljes állásban. Innentől kezdve vezetem az intézményt, egyéni fejlesztéseket tartok, valamint gyakorlatvezető tanárként tevékenykedem.

2008-ban a TÁRKI-TUDOK (Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt.) munkatársai felkerestek egy országos kutatás miatt. A kutatás címe, témája „ A korai intervenciós intézményrendszer hazai működése”. Ebben a munkálatban a tanácsadó testület egyik tagja voltam – az orvosok, szakértői bizottságok munkatársai, védőnők mellett én képviseltem a gyógypedagógiai területet.

2009-ben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszékről felkérést kaptam, hogy óraadóként tanítsam a harmadéves esti- és nappali tagozatos hallgatóknak az „Egyéni fejlesztési terv” tanegységet. Ezt a tevékenységet kb. három éven keresztül végeztem.

A Gyógypedagógiai Főiskolai Karral való együttműködés a mai napig folyamatos. Egyrészt a saját gyakorlatvezetői munkám miatt, illetve én koordinálom, szervezem a intézményünkben dolgozó gyógypedagógusok hallgatóinak beosztását is a Tanszékkel egyeztetve. Ezen kívül egyéb kapcsolat is van közöttünk – részt veszünk a főiskolai oktatásban alkalmazott, használt filmek elkészítésében, terepet biztosítunk, hogy felvételeket készíthessenek nálunk; továbbá új eljárások vagy vizsgálati módszerek kipróbálásában is segítünk, ha erre felkérést kapunk a fent jelzett felsőoktatási intézménytől.

2013-ban jelentkeztem a Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet által szervezett Holland-Magyar Vezetőképző Programra, ahol egy év alatt intézményvezetői szakvizsgát szereztem.

A diplomám megszerzése után szervezetfejlesztésbe kezdtem, ehhez egy külső szakember segítségét kértem. Rövid- és hosszú távú célom, hogy minél optimálisabb és szakszerűbb vezetői tevékenységet folytassak, a munkatársaiknak megfelelő munkakörülményeket teremtsek, teret adjak az együttműködésnek, a szakmai megbeszéléseknek, a belső továbbképzéseknek, hogy ezáltal a családokkal, gyermekekkel való munkát még hatékonyabbá tehessük.

 

Kapcsolódó oldalak: