A tanfolyamok részletes ismertetése

Képzések szakembereknek
A szociális szférában dolgozó segítő-támogató és irányító munkatársak számára összeállított tanfolyamok azokhoz a modern szemléletű szociális szolgáltatásokhoz, elsősorban a támogatott lakhatáshoz, a különféle támogatott foglalkoztatási formákhoz és a támogatott döntéshozatalhoz kötődnek, mely szolgáltatásokra az értelmi fogyatékos, illetve az autista személyek lehető legönállóbb életviteléhez elengedhetetlen szükség van.
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése – Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése
A képzés célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavállaláshoz szükséges készségeinek fejlesztése. Személyes fejlesztés, a munkavállalásban szerzett személyes tapasztalatok megismertetése, és megbeszélése. Egyéni fejlődési területek megfogalmazása és egyéni fejlődés elérése. A képzések átfogó célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztathatóságának javítása. Ennek érdekében az alapvető képzések önismereti, mentálhigiénés, személyiség- és készségfejlesztő tananyagegységekből állnak. A képzés programja a TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-000 számú kiemelt projekt keretében kidolgozott képzési program adaptációja.
INV alternatív pedagógiai rendszer felnőtt értelmi fogyatékos személyek szociális támogatásába ágyazott fejlesztésére
Az INV egy fejlesztő támogató modell, mely a támogató szakember és a támogatott személy kapcsolatát helyezi a középpontba, és ezen a személyes viszonyon keresztül közelíti az értelmi fogyatékos személyekkel végzett munka különböző aspektusait. Lényegi elemei a tudatosság és a partneri viszony, valamint a szakember kiégésének megakadályozása. Az INV rövidítés a Kis hercegből vett idézethez kötődik: "Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan", vagyis angolul "invisible". Ebből lett az INV.
Képzések szülőknek
Szülőknek kínált tanfolyamaink egy része a kisgyermekkorhoz kötődik, így a gyerek születéséhez közeli időszakban javasolt a Kisgyerekes tréning, később a segítővé válni szándékozó szülőknek a Dada-tréning. Az iskolából kikerüléskor és a felnőtt élet küszöbén szintén igényelnek a szülők szakszerű segítséget, egyrészt a lehetőségek megismerésére, másrészt a gyermek felnőttnek tekintése, elengedése területeken. A lakóotthonba költöző gyermek szüleinek is ajánlunk és rendszeresen tartunk tanfolyamokat. A tanfolyamokat és tréningeket csoportterapeuta, gyógypedagógus és szociális szakemberek, szülőtársak vezetik. Kisgyermekes családok tréningjein gondoskodunk a gyermekek ellátásról, gyerekprogramokról a szülők mentesítésére.
Képzések szolgáltatóknak, hivatali ügyintézőknek
Az itt ismertetett tanfolyamok és képzések a hivatali ügyintézőknek, a közszolgáltatók és a piaci szolgáltatók munkatársainak szólnak. Vannak köztük akkreditált tanfolyamok különféle kiméretben (38 órás és 18 órás), valamit rövidebb, például 4 órása felkészítések is értelmi fogyatékos ügyfelek fogadására, kiszolgálására.
Képzések egyetemi hallgatóknak
Képzés önkénteseknek
Képzések fogyatékos ügyfeleknek