Intézményi szolgáltatások térítési díja

Az intézményi és az abból származtatott személyi térítési díjak megállapítását törvény szabályozza.

A díj megállapításának alapja az intézmény önköltsége, melyből kivonjuk az állami normatíva összegét és így kapjuk meg az intézményi térítési díjat.

A személyi térítési díj annyiban különbözhet az intézményitől, hogy egyéb támogatásokat is figyelembe veszünk, és ezeket nem az önköltségből, hanem az intézményi térítési díjból vonjuk le, kimondottan a szolgáltatást igénybe vevő jogosultságai alapján. Egyéb hozzájárulások, melyek a személyi térítési díjat csökkentik:

  • Egyes kerületek önkormányzatainak hozzájárulása a kerületi lakosoknak nyújtott egyik vagy másik szolgáltatáshoz.
  • Az Élelmiszerbankon keresztül kapott élelmiszer adomány becsült értéke. Az intézmény által felhasznált adomány egy főre jutó összege.
  • Az Alapítvány térítési díjat csökkentő támogatása, melyet az ügyfeleknek kérelmezniük kell, és a kuratórium (elnök)  döntése alapján kaphatják meg. Az elmúlt években szinte minden ügyfelünk kapott ebből az alapítványi pénzalapból, a személyi térítési díjl 30–120%-át kitevő támogatást (az igénybevett szolgáltatás típusától függően).

2015 óta csak azok kaphatnak alapítványi hozzájárulást ebből az alapból, akik teljes szolgáltatás-csomagot vesznek igénybe. Ez azt jelenti, hogy
1.) teljes hónapot (például egy lakóotthonban), és
2.) az intézményben bevezetett átlagos szolgáltatáscsomagot (például napköziotthon + foglalkoztatás + étkezés). Aki csak egy-egy napot, egy hetet, vagy étkezés nélkül szeretne egész napos napközit igénybe venni, annak az intézményi térítési díjat kell személyí térítési díjként is megfizetnie.

Személyi térítési díj kiszámításának elve: a példa nem konkrét szolgáltatást tükröz!!

Díj (Ft/fő/hó)Bentlakás (30 nap)Napközi (21 nap)
Szolgáltatási önköltség (maximális létszám esetén)200 000100 000
Normatív támogatás havi összege  70 000  40 000
Intézményi térítési díj130 000  60 000
   
Alapítványi hozzájárulás  40 000  20 000
Élelmiszerbank természetbeni adománya    2 000   1 000
Személyi térítési díj  88 000  39 000